رخدادهای علمی و پژوهشی

دسترسی به اتوماسیون اداری

دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری (رایورز) برای مسئولین و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از طریق اینترنت میسر می باشد .


نحوه تشخیص وب سایتهاي جعلی مجلات علمی

پدیده ناهنجار وبسایت هاي جعلی مجلات علمی به یکی از معضلات جدي جامعه علمی ایران تبدیل شده است. این موضوع که چند سالی از عمر آن می گذرد گریبان گیر تعداد زیادي از پژوهش گران و دانشجویان گردیده است. بی اطلاعی از این مسئله موجب شده است که روز به روز تعداد این مجلات افزایش یابد و گردانندگان آن ها از طریق دریافت هزینه هاي به اصطلاح' انتشار مقاله' به سودهاي کلانی برسند.


JRK 2016

كميته اعتبارسنجي استان آذربايجان‌شرقي پس از استخراج اطلاعات مجلات 227 گروه علمي مختلف در سال 2016 از پايگاه تامسون رويترز، شاخص‌هاي مورد استفاده در ارتقاء اعضاي هيأت علمي و تشويق مقالات را محاسبه و در قالب فايلي تحت عنوان JRK 2016 جهت استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بروزرساني نموده است.