رخدادهای علمی و پژوهشیJRK 2017

كميته اعتبارسنجي استان آذربايجان‌شرقي پس از استخراج اطلاعات مجلات 242 گروه علمي مختلف در سال 2017 از پايگاه تامسون رويترز، شاخص‌هاي مورد استفاده در ارتقاء اعضاي هيأت علمي و تشويق مقالات را محاسبه و در قالب فايلي تحت عنوان JRK 2017 جهت استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بروزرساني نموده است.

اطلاعیه های پژوهشی واحد

پایگاه منابع الکترونیکی واحد تبریز، نحوه تشخیص وب سایت هاي جعلی مجلات علمی، JRK 2017، پژوهش‌های پيشتاز، معیارها و شاخص های ارزیابی اعتبار کنفرانس های ملی و بین المللی، ELSEVIER