رخدادهای علمی و پژوهشی

لیزر در پزشکی و اکوسیستم استارت‌آپی

برخی تومور‌های سرطانی که پیش از این انجام عمل جراحی بر روی آنها غیر ممکن بود ، اکنون به کمک لیزر بر روی این تومور‌ها تمرکز می‌شود و به صورت تدریجی بافت‌های مشکل دار تخریب می‌شود، بدون آنکه به بافت سالم صدمات جدی وارد شود