رخدادهای علمی و پژوهشی

JRK 2017

كميته اعتبارسنجي استان آذربايجان‌شرقي پس از استخراج اطلاعات مجلات 227 گروه علمي مختلف در سال 2017 از پايگاه تامسون رويترز، شاخص‌هاي مورد استفاده در ارتقاء اعضاي هيأت علمي و تشويق مقالات را محاسبه و در قالب فايلي تحت عنوان JRK 2017 جهت استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بروزرساني نموده است.


اطلاعیه های پژوهشی واحد

پایگاه منابع الکترونیکی واحد تبریز، نحوه تشخیص وب سایت هاي جعلی مجلات علمی، JRK 2017، پژوهش‌های پيشتاز، معیارها و شاخص های ارزیابی اعتبار کنفرانس های ملی و بین المللی، ELSEVIER


اقتصاد با فضا

اسپیس نو با ردیابی کردن روندهای اقتصادی جهانی از فضا و با تمرکز بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تحلیل اطلاعات به شفاف‌سازی اقتصاد جهانی می‌پردازد.