رخدادهای علمی و پژوهشی


بازدید اساتید دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی و شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده دندانپزشکی آزاد تبریز

هیئت سه نفره ای از اساتید دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی و شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی متشکل از آقایان دکتر لفظی ، دکتر سمیاری و خانم دکتر فرهادی صبح روز چهارشنبه بی


برگزاری جلسه شورای مشورتی دانشجویان

جلسه شورای مشورتی دانشکده دندانپزشکی آزاد تبریز با حضور ریاست محترم دانشکده دکتر موسوی ، معاونت دانشجویی و آموزشی  خانم دکتر شفیعی ، مسئول توسعه آموزش خانم دکتر اصغری و جمعی از نمایند


بهره برداری از کلینیک آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با حضور دکتر طهرانچی رئیس عالی دانشگاه

با حضور ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر طهرانچی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی دکتر جوانپور و رئیس دانشکده دندانپزشکی دکتر موسوی  کلینیک آموزشی و درمانی دانشکده

افتتاح نخستین مرکز شبانه روزی دندانپزشکی زیر بیهوشی شمالغرب کشور وابسته به دانشکده دندانپزشکی آزاد تبریز در محل بیمارستان امام سجاد (ع)

نخستین مرکز بیمارستانی و شبانه روزی دندانپزشکی زیر بیهوشی شمالغرب کشور ٰ وابسته به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در محل بیمارستان امام سجاد(ع) به صورت رسمی افتتاح و آغاز به