رخدادهای علمی و پژوهشی

افتتاح نخستین مرکز شبانه روزی دندانپزشکی زیر بیهوشی شمالغرب کشور وابسته به دانشکده دندانپزشکی آزاد تبریز در محل بیمارستان امام سجاد (ع)

نخستین مرکز بیمارستانی و شبانه روزی دندانپزشکی زیر بیهوشی شمالغرب کشور ٰ وابسته به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در محل بیمارستان امام سجاد(ع) به صورت رسمی افتتاح و آغاز به