رخدادهای علمی و پژوهشی


آزمون كتبي قرآن ويژه اساتيد و دانشويان گرامي

به اطلاع اساتيد و دانشجويان گرامي دانشكده هاي دامپزشكي ، كشاورزي و دندانپزشكي ميرساند آزمون كتبي قرآن ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/09/12 در طبقه سوم دانشكده كشاورزي برگزار خواهد شد شوراي