رخدادهای علمی و پژوهشی


آغاز ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم ثبت‌نام نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی99-98 از 18 خرداد ماه آغاز و تا 18 تیرماه ادامه دارد متقاضیان باید برای ث


تصاویر تجلیل از اساتید مجتمع شماره ۲

تصاویر تجلیل از اساتید مجتمع شماره ۲ با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و روسای محترم دانشکده های دام پزشکی دندانپزشکی کشاورزی