رخدادهای علمی و پژوهشی

ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی نانوکامپوزیتی با کاربرد در حسگرهای تشخیص گازهای سمی

محققان دانشگاه شیراز در همکاری مشترکی با پژوهشگران کره جنوبی، موفق به تولید نانوکامپوزیت‌هایی در مقیاس آزمایشگاهی شده‌اند که می‌تواند در ساخت حسگرهایی با قابلیت تشخیص سریع گازهای سمی...

بیشتر