رخدادهای علمی و پژوهشی

فرا رسیدن ایام امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم دانشكده علوم انسانی و تربیتی ضمن آرزی قبولی طاعات و عبادات و موفقیت در امتحانات خواهشمند است موارد ذیل را مراعات فرمائید: - با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات از مو


اطلاعیه

با توجه به فرا رسیدن ایام امتحانات از مورخ 95/10/18 تا 95/11/3 در صورت عدم ضرورت از مراجعه جهت دفاع از پایان نامه و تسویه حساب و ... خودداری نمایند از به همراه داشتن وسایل اضافی در جلسه امتحان

اطلاعیه

به منظور سالم شدن امتحانات خواهشمند است از آوردن موبایل خودداری فرمائید حضور در محل برگزاری امتحان حداقل 30 دقیقه قبل از امتحان از آوردن کتاب، جزوه، یادداشت، هندزفری، تلفن همراه و هر گونه وسایل الکت