تاریخچه و اهداف


معرفی:

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری یکی از دانشکده­های فعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز است که فارغ التحصیلان و متخصصان زیادی را تحویل جامعه داده و بدین طریق خلاءهای موجود در صنعت و سایر ارگانها را پر نموده است. این دانشکده ابتدا فعالیت خود را با جذب دانشجو در رشته­های کارشناسی اقتصاد و مدیریت صنعتی آغاز نمود و سپس ضمن توسعه زیرساخت­های لازم، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت صنعتی، کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی ارشد اقتصاد  به جذب دانشجو اقدام نمود. در حال حاضر، با توجه به نیاز منطقه، مخصوصا شمال غرب کشور، رشته های زیر در دانشکده دایر می باشد:

  1. کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت صنعتی
  2. کارشناسی وکارشناسی ارشد اقتصاد نظری
  3. کارشناسی مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی و اقتصاد صنعتی
  4. کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
تعداد اعضای هئیت علمی تمام وقت در این دانشکده در رشته­های مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی، اقتصاد و حسابداری به ترتیب 13، 11 و 11 می باشد. به منظور تأمین برخی از تخصص ها نیز از اساتید مدعو بهره گیری می نماید. بطور متوسط تعداد اعضای هئیت علمی مدعو در رشته های مدیریت صنعتی و بازرگانی، اقتصاد و حسابداری  به ترتیب 20، 18و 15 نفر است.
بطور کلی، ترکیب اعضای هئیت علمی تمام وقت این دانشکده از لحاظ رتبه علمی و جنسیت بصورت جدول (1) است:

 
جدول (1)- ترکیب اعضای هئیت علمی تمام وقت این دانشکده از لحاظ رتبه علمی و جنسیت
رتبه علمی
حنسیت
تعداد کل
تعداد مرد
تعداد زن
استاد
-
-
-
دانشیار
3
-
3
استادیار
10
2
12
مربی
17
2
19
آموزشیار
1
-
1
جمع کل
31
4
35
 
 
تاریخچه:

این دانشکده ابتدا  بصورت یک گروه آموزشی زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی فعالیت خود را آغاز نمود. سپس ضمن اخذ رشته­های مرتبط و توسعه فعالیت های خود در حوزه­های آموزشی و پژوهشی در مورخ10/6/88 در قالب یک دانشکده مستقل فعالیت خود را دنبال نمود.


افتخارات دانشکده
  • اخذ مجوز تربیت دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی به عنوان اولین دانشکده در شمال غرب کشور
  • دارا بودن سه عضو هیئت علمی تمام وقت در رتبه دانشیاری
  • انتشار فصلنامه فراسوی مدیریت با رتبه علمی – پژوهشی و نمایه شده در ISC
امکانات:
  • سایت کامپیوتری مجهز (شامل 50 کامپیوتر، نرم افزارهای عمومی و تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری)
بهره گیری از کتب، نشریات تخصصی و پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد در زمینه های مدیریت، اقتصاد و حسابداری :کتابهای این دانشکده درکتابخانه مرکزی دانشگاه متمرکز می­باشد؛ این کتابخانه دارای کتابهای تخصصی به زبانهای فارسی و انگلیسی است. مجلات تخصصی و پایان نامه­های کارشناسی ارشد بعنوان مرجع در اختیار اساتید و دانشجو قرار می­گیرد. در نهایت، داشتن کتابخانه الکترونیکی  از سرویسهای بسیار مفید این بخش می باشد.
 
رشته های تحصیلی، مقاطع تحصیلی و تعداد  دانشجویان


گروه

رشته

مقطع

كل

حسابداری حسابداری دکتری 11
حسابداری ارشد 554
حسابداری کارشناسی 387
حسابداری کارشناسی ناپیوسته 3
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 214
حسابداري كارداني 1
مدیریت صنعتی مدیریت اجرایی ارشد 340
مدیریت بازرگانی ارشد 236
مدیریت بازرگانی کارشناسی 256
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دکتری 7
مدیریت دولتی دکتری 10
مدیریت دولتی ارشد 242
مدیریت صنعتی دکتری 51
مدیریت صنعتی ارشد 6
مدیریت صنعتی کارشناسی 98
مدیریت صنعتی - تولید ارشد 175
مدیریت صنعتی - مالی ارشد 158
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات ارشد 134
علوم اقتصادی علوم اقتصادی ارشد 150
علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی کارشناسی 13
علوم اقتصادی - اقتصاد صنعتی کارشناسی 7
علوم اقتصادی - اقتصاد نظری کارشناسی 49
مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی ارشد 6
 تعداد کل دانشجویان دانشکده 3108