فهرست رشته‌های حقوق
ردیفعنوانمقطعکارشناس آموزشکارشناس مسئولمدیرگروهگروهترم بندی
1حقوقکارشناسی پیوستهزهرا زندی-لیلا نمایان-روح اله زلفی سفیدان-علی غلامی سفیدانمصطفی غفاریمختار نعمحقوق