فهرست طرح‌های پژوهشی گروه ادبیات فارسی
ردیفعنوان طرح پژوهشینام و نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت طرح
1معرفي قطعه سرايان و تحليل موضوعي قطعه در قرن نهم تا دوازدهمرستم اماني در حال بررسي
2پژوهشي در مقدمه هاي آثار ادبي عرب از آغاز تا پايان سده هشتم هجريمنوچهر نصير پور در حال بررسي
3نمودارهاي ترسيمي در دستور زبان فارسيوحيد مبارك1381/02/291384/02/20خاتمه يافته
4فهرستگان كتب خطي و چاپي عربي در استان آذربايجان‌شرقيحمداله جعفر پور1381/06/251385/09/09خاتمه يافته
5زن جاهلي و اسلامي در جلوهگاه شعر عربيرمضان رضائي1382/04/241384/12/07خاتمه يافته
6بررسي استعاره و تمثيل درديوان متنبييداله رفيعي1384/04/201388/09/26خاتمه يافته
7بررسي قصر يا حصر در قرآن كريم و ترجمه هاي آنمحمد اسمعيل زاده1385/02/111392/04/25خاتمه يافته
8بررسي جلوه هاي شخصيتي و مقام حضرت پيامبر اعظم (ص) در آثار شعراي برجسته آذربايجانحمداله جعفر پور1386/06/061389/03/31خاتمه يافته
9بررسي واژه هاي دخيل در زبان عربي با تكيه بر لسان العربرمضان رضايي1388/12/191390/02/15خاتمه يافته
10توصيف سيماي پيامبر اسلام (ص) و اهل بيت عليهم السلام در سي قصيدهي مشهور عربي منوچهر نصير پور1389/01/281392/02/31خاتمه يافته
1 2 3