گروه های آموزشی
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
علوم پایه
فیزیولوژی و بهداشت
علوم قرآن و حدیث
گیاهپزشکی
مهندسی پزشکی
علوم اقتصادی
کتابداری
مامائی و تنظیم خانواده
میکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی
پاتوبیولوژی
روانشناسی
علوم درمانگاهی
حسابداری
زراعت و اصلاح نباتات
بهداشت مواد غذایی، آبزیان
علوم سیاسی و روابط بین الملل
فیزیک
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات و جامدات
علوم تربیتی
آبیاری و زه کشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
محیط زیست و باغبانی
معارف اسلامی
مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی
ادبیات فارسی
شیمی
علوم دامی
جغرافیا
مهندسی برق - مخابرات و قدرت
مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
مهندسی برق - الکترونیک
ریاضی
هیستو پاتولوژی و آناتومی
مدیریت
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
حقوق
مهندسی عمران
داخلی
علوم و صنایع غذایی
پرستاری
پزشکی
کشاورزی
معماری و شهرسازی
علوم اجتماعی
خاک شناسی
تربیت بدنی مدیریت ورزشی
زمین شناسی
آموزش زبان انگلیسی
فهرست طرح‌های پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
ردیفعنوان طرح پژوهشینام و نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت طرح
1طراحي وسيله اي براي كمك به راننده جهت كاهش تصادفات جاده اي ناشي از عدم رعايت فاصله مطمئنهمهدي ميرزابكي1387/08/161390/03/24خاتمه يافته
2يك رويكرد جديد براي زمانبندي ايستا در سامانه هاي بلادرنگ نرم با استفاده از يك الگوريتم تكاملي علي اصغر پور حاجي كاظم1389/06/021390/05/05خاتمه يافته
3معرفي مدل جديد تحليل پوششي داده ها براي استخراج اهميت نسبي نيازهاي طرح گسترش عملكرد كيفيجعفر پورمحمود1390/03/011391/05/11خاتمه يافته
4معرفي يك مدل كنترل دسترسي سرويس گرا براي دسترسي به منابع درون شبكه هاي توريمحمد باقر كريمي 1390/06/231391/10/19خاتمه يافته
5حل مساله جدول زماني ترم بندي درسي دانشگاه با رهيافت برنامه ريزي آرماني فازي و الگوريتم ژنتيك شهرام سعيدي 1390/10/281393/07/01خاتمه يافته
6بررسي كميتي آزمون هاي هوشمند و انطباقي مبتني بر كامپيوتر و مقايسه مقابله اي آن با آزمون هاي سنتي و كلاسيكبهمن اراسته1391/06/151393/12/19خاتمه يافته
7ارائه يك چينش مناسب براي حروف انگليسي بر روي صفحه كليد با استفاده از استراتژي تكامليعلي اصغر پور حاجي كاظم1391/07/121394/05/31خاتمه يافته
8بهبود توازن مصرف انرژي با بكارگيري اتوماتاي يادگير در شبكه هاي حسگر بي سيمداود كيخسروي 1391/11/031392/11/18خاتمه يافته
9پياده سازي سيستم جامع هوشمند برنامه ريزي ترمي دانشگاهمهدي ميرزابكي 1394/12/22 در حال اجرا
1

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir