نشریه

نشریه مطالعات روانشناختی تربیتی معارف اسلامی آمادگی خود را جهت چاپ مقالات پژوهشگران و محققین و نویسندگان گرامی اعلام کرده است.

لطفا جهت ارسال مقالات پژوهشی به وبگاه:  http://mag.hoda.jz.ac.ir

و یا از طریق ایمیل F.k.journal@gmail.com  نسبت به ارسال مقاله اقدام نموده و یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 6-32925104-025  داخلی 136 و 09223760080

برخی از موضوعات مورد توجه فصلنامه:
1- موضوعات قرآنی و دینی با رویکرد تربیتی و روانشناسانه
2- موضوعات روان شناسی اسلامی با نگاهی نقدانه در این زمینه
3-کاربردهای روانشناسی اسلامی و تربیت دینی در جوامع امروزی