شماره تماس پشتیبانی

***همکاران گرامی لطفا برای بازنشانی رمز عبور خود در سامانه آموزشیار با داخلی 6218 تماس بگیرید.

ردیف کارشناسان فنی شماره تماس
1 مظهری 31966262
2 نورانی 31966208
3 دادی زاده 31966199
4 عسکری 31966228
5 نورانی 31966205
6 برهان 31966217
7 حکمت جو 31966119
8 اجاقی 31966128