فراخوان

فراخوان سراسری طرح های تحقیقاتی و فناورانه دانشجویی ( فطرت- زمستان 98 ) 

از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دعوت می شود مطابق محورهای اعلام شده ایده های پژوهشی خود را به عنوان طرح پژوهشی به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز ارائه نمایند.
علاقمندان برای شرکت در این فراخوان فرم پیشنهاد اولیه طرح پژوهشی را دانلود و تکمیل کرده و به ایمیل باشگاه bpjtabriz98@gmail.com ارسال نمایند.