پژوهشگران برتر

هجدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال 1398 (کلیک کنید)
جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران سال 1398 (کلیک کنید)

* اعضای هیئت علمی حائز شرایط پس از تکمیل فرم های پیوست، مدارک و مستندات کامل را به همراه فایل های مربوطه در قالب PDF یا JPEG (دریک حلقه لوح فشرده) به دفتر ریاست دانشکده تحویل نمایند.
** لازم به ذکر است فعالیت های پژوهشی در صورتی مشمول دریافت امتیاز خواهند شد که در بازه زمانی ( شمسی 95/1/1 لغایت 98/7/1) ( میلادی 2016/3/20 لغایت 2019/9/23) باشند.
** افرادی که در طی 4 سال گذشته ( از سال 94 تا 97 ) از سوی واحد به عنوان پژوهشگر انتخاب شده اند، امکان پذیر نمی باشد.
**همچنین به مدارک ارسالی پس از تاریخ 98/9/10 ترتیب اثر داده نخواهد شد.