آموزشیار

اطلاعیه بسیار مهم :

دانشجويان محترم دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي، ضمن آرزوي سلامتي براي شما عزيزان و خانواده محترم تان به استحضار مي رساند طبق اعلام چندين دقيقه قبل سازمان مركزي، زمانبندي دوم انتخاب واحد نيمسال اول ١٤٠٠-١٣٩٩ براي آندسته از دانشجوياني كه در مرحله اول موفق به انتخاب واحد در سامانه آموزشيار نشده بودند از گزینه زمانبندی انتخاب واحد قابل دسترس است.