فهرست اساتید گروه ادبیات فارسی

 


کامران پاشائی فخری
pashaiekamran@yahoo.com
رزومه علمی
 


پروانه عادل زاده
Adelzadehparvaneh@yahoo.com
رزومه علمی
 


زهرا عمرانی
zo190@yahoo.com
رزومه علمی
 


حمید رضا فرضی
farzi@iaut.ac.ir
رزومه علمی
 


منوچهر نصیر پور
Nasirpour.manouchehr@gmail.com
رزومه علمی
 


رستم امانی آستمال
Rostam90@ymail.com
رزومه علمی
 


یعقوب مقدیمی
Safaysafa4@gmail.com
رزومه علمی
 


ابراهیم پوردرگاهی
e.poordargahi@yahoo.com
رزومه علمی
 


حمدالله جعفرپور
Hamd.jafarpour@gmail.com
رزومه علمی
 


رسول تقوی
Taghavi.rasoul@gmail.com
رزومه علمی
 


علی دهقان
a_dehghan@iaut.ac.ir
رزومه علمی
 


مهین مسرت
Masarrat.mahin@gmail.com
رزومه علمی
 


مریم سلحشور
msalahshoor95@yahoo.com
رزومه علمی
 


ایوب کوشان
kooshan@iaut.ac.ir
رزومه علمی
 


سیده سهیلا دادگر بوالحسنی
dadgarbolhasanisoheila@gmail.com
رزومه علمی
 


شهریار حسن زاده
sha_hasanzadeh@yahoo.com
رزومه علمی
 


نادر جوادزادگان
- - - - - - -
رزومه‌ توسط استاد ارائه نشده است