گروه های آموزشی
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مهندسی برق - الکترونیک
مهندسی پزشکی
مهندسی عمران
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
ریاضی
شیمی
فیزیک
ادبیات فارسی
آموزش زبان انگلیسی
تربیت بدنی مدیریت ورزشی
علوم تربیتی
پرستاری
معماری
حسابداری
مدیریت
علوم اقتصادی
زمین شناسی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم و صنایع غذایی
محیط زیست و باغبانی
علوم دامی
گیاهپزشکی
خاک شناسی
معارف اسلامی
مهندسی شیمی
میکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی
مامائی و تنظیم خانواده
علوم قرآن و حدیث
علوم پایه
بهداشت مواد غذایی، آبزیان
علوم درمانگاهی
پاتوبیولوژی
روانشناسی
جغرافیا
علوم ارتباطات اجتماعی
داخلی
جراحی عمومی
زنان و جراحی اختصاصی
هیستو پاتولوژی و آناتومی
آبیاری و زه کشی
مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی
شهرسازی
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
فیزیولوژی و بهداشت
مهندسی برق - مخابرات و قدرت
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
زیست شناسی
مکانیک بیوسیستم
کودکان
تربیت بدنی علوم زیستی
حقوق تکمیلی
ادبیات انگلیسی
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
فهرست اساتید گروه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 


کامیار زمزمیان
zamzamian@iaut.ac.ir
رزومه علمی
 


عبدالسلام ابراهیم پور
Salam_ebr@yahoo.com
رزومه علمی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir