نام و نام خانوادگی : عبدالسلام ابراهیم پور
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری تبدیل انرژی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: Salam_ebr@yahoo.com
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1Insulation on Building External Walls with Curtain Direction and Climate ChangeJournal of Middle East Applied Science and Technology2014خارجیسایر
2Influence of Climate Change on North Wall and Roof InsulationJournal of Middle East Applied Science and Technology2014خارجیسایر
3EFFECT OF BUILDING HEIGHT ON NORTHERN WALL INSULATION THICKNESSIndian Journal of Scientific Research2014خارجیسایر
4روش‌های مناسب بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان دانشگاهی در تبریزمجله تربيت مدرس2012داخلیعلمی پژوهشی
5اصلاح روشی جهت تولید داده‌های اقلیمی TMY برای شهر تهرانمجله تربيت مدرس2010داخلیعلمی پژوهشی
6روشی جدید برای طراحی پنجرة با توجه به مصرف انرژیمجله تربيت مدرس2010داخلیعلمی پژوهشی
7A method for generation of typical meteorological yearEnergy Conversion and Management2010خارجیISI
8Application of advanced glazing and overhangs in residential buildingsEnergy Conversion and Management2010خارجیISI
9مقايسه روش‌هاي مختلف محاسبه تابش ديفيوز براي ايرانمجله فضاي جغرافيايي- دانشگاه آزاد واحد اهر2009داخلیعلمی پژوهشی
10ارائه يک روش جديد براي تخمين تابش خورشيدي در ايرانمجله جغرافيا و برنامه ريزي شهري- دانشگاه تبريز2009داخلیعلمی پژوهشی
11محاسبه ضريب صافي هوا براي شهرهاي ايرانمجله فضاي جغرافيايي- دانشگاه آزاد واحد اهر2009داخلیعلمی پژوهشی
12بهينه‌سازي هندسه بلوک‌هاي سفالي براي کاهش انتقال حرارت و صرفه جويي در مصرف انرژيتربيت مدرس2007داخلیعلمی پژوهشی
13بهينه‌سازي عايق‌بندي ساختمان‌ها از لحاظ مصرف انرژي ساليانهمجله تربيت مدرس تربيت مدرس2004داخلیعلمی پژوهشی
14تاثير محل قرارگيري عايق حرارتي بر ميزان مصرف انرژي در ساختمان‌هامجله انرژي2002داخلیعلمی ترویجی