نام و نام خانوادگی : عبدالسلام ابراهیم پور
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری تبدیل انرژی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: Salam_ebr@yahoo.com

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir