نشست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي با اعضاي هيئت رئيسه و شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر 1395/03/04

.اين جلسه با شركت امام جمعه محترم شهرستان اهر و اعضاي هيئت رئيسه و شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در راستاي انسجام و پيشبرد هرچه بيشتر برنامه هاي فرهنگي در واحد اهر برگزار شد