شرکت دانشجویان سما در نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی

 امور پژوهش آموزشکده سما تبریز با همکاری مرکز نخبگان شهید فهمیده شمالغرب و غرب کشور  همزمان با چهارمین جشنواره و نمایشگاه علم و فناوری ربع رشیدی، مسابقه طراحی لوگو شهر خلاق را برگزار نمود. داوری مسابقه طراحی لوگوی شهر خلاق تبریز  در روز ۲۱ آبان ماه در محل نمایشگاه  و با اعضای کمیته هیئت داوران ( آقای بهمن رسولی، علی جواهر ، محمد فرزاد، سویل دلجوان ، ..) برگزار شد و با عنایت به نظر داوران هیچ کدام از آثار امتیاز حدنصاب را کسب ننموده و مقرر گردید به سه نفر از شرکت کنندگان سرکار خانم نسیم قاضی طباطبایی، امین جباری، طیبه سلیمی همگرانی لوح شرکت اهدا شود و طی پیشنهاد هیئت داوران مسابقه طراحی لوگوی شهر خلاق تبریز به صورت جامع تر به بهمن ماه ۱۳۹۵ موکول گردد