توسط معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اجرا می شود: ارزشیابی اساتید رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به روش 360 درجه در سراسر کشور 1394/11/10

دکتر دنیا صدری، مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه آزاد اسلامی، از ارزشیابی اساتید رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: در راستای ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی بسته ارزشیابی اساتید، در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) تهیه و به کلیه واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی جهت اجرا ابلاغ شد. 

به گزارش حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان این ماه یعنی 30 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند تا نتایج ارزشیابی خود را به معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نمایند. 

دکتر صدری نحوه تدوین این بسته ارزشیابی را بر اساس شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه شرح وظایف اساتید علوم پزشکی، آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی و کسب نظر از صاحب نظران حوزه علوم پزشکی بر شمرد و بیان داشت: یکی از اهداف این ارزشیابی بهبود و اصلاح روش ها و فعالیت های آموزشی است. 
وی با بیان اینکه بسته مذکور به همراه نامه ای به واحدهای مجری علوم پزشکی ارسال شده، گفت: این بسته شامل «خود ارزشیابی اساتید»، «ارزشیابی اساتید از نظر مدیرگروه»، «ارزشیابی اساتید از نظر همکاران»، «ارزشیابی اساتید از نظر دانشجویان» و «ارزشیابی اساتید بالینی از نظر دانشجویان» می باشد. که در نهایت شش فرم ارزشیابی نمره دهی و تفسیر خواهند شد و نمره نهایی مشخص می گرددو به صورت محرمانه به اساتید ابلاغ می گردد.