حوزه پژوهش و فناوری
 دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی و ناشرین

با تلاش‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus و همچنین ناشرین Elsevier،Wiley ، Springer و RSC میسر شده است.  لینک پایگاه ناشرین مذکور جهت استفاده اساتید و دانشجویان به شرح زیر می باشد.


تاریخ شمسی
1395/04/01

All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir