حوزه پژوهش و فناوری
معیارها و شاخص های ارزیابی اعتبار کنفرانس های ملی و بین المللی

با توجه به اهمیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور، اصلاحیه ماده 3 بخشنامه شماره 69593/73 مورخ 9/4/93، مبنی بر رعایت معیارها و شاخص‌های اعتبار کنفرانس به شرح زیر می‌باشد: 

تاریخ شمسی
1395/04/15

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir