تبلور عینی روحیه ایثار در کلاس درس

به گزارش روابط عمومی سما استان دانش آموزان کلاس هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول سما مرند به خاطر همکلاسی خود دانش آموز پریا دین پرور فداکاری کرده و با تحمل مشقات و اختصاص قسمتی از کلاس درسی خود به صندلی مخصوص هم کلاسی شان و با جابه جایی نیمکت های خود فضای کافی برای وی فراهم کرده اند و با این اقدام محیطی آرام برای در کنار هم بودن هم کلاسی خود را فراهم کرده اند.     

 دکتر نریمانی راد دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/07/24 که در حال بازدید از مدرسه مذکور بودند ضمن تحسین اقدام این دانش آموزان آن را تبلور عینی روحیه ایثار دانستند و بر فرهنگ سازی چنین مواردی که نمود بارز تقویت روحیه تعاون ، همدلی می باشد تاکید کردند و فراهم کردن محیطی آرام و دلپذیر در جهت تحصیل دانش آموزان و استفاده از فرصت های موجود به بهترین نحو ممکن را آرزوی قلبی تمام مسئولان سمایی و دانشگاه آزاد اسلامی دانستند.

پریا دین پرور دانش آموز کلاس هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول سما مرند به دلیل انجام عمل جراحی ستون فقرات بستری بوده و اکنون دوره درمان خود را می گذراند و با تدبیر اندیشیده شده مسولان مدرسه و حمایت و همکاری هم کلاسی های خود از تحصیل باز نمانده و در کنار دوستان خود و با مراقبت های ایشان در حال تحصیل می باشد.