دیدار معاونت سما تبریز با ریاست سازمان سما و معاونين سازمان 1397/03/30

معاونت سما تبریز جناب آقای دکتر نریمانی راد در اولین سفر کاری خود امروز با حضور در حوزه ستادی سازمان سما، با  جناب آقای دکتر منظری توکلی ریاست محترم سازمان سما، معاونت آموزشی پژوهشي جناب اقاي دكتر سلطاني و معاون منابع انسانی جناب اقاي دكتر عسگري و مدير كل طرح هاي عمراني و ساير مديران  سازمان جداگانه دیدار و پیرامون مسائل حوزه معاونت سما تبریز و استان آذربایجان شرقی به تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار آقای دکتر نریمانی راد به ارائه  اهداف  و برنامه های خود در جهت ترمیم و توسعه مدارس و آموزشکده های سما تبریز و همچنین حوزه های معاونت سما استان آذربایجان شرقی پرداخته و راه کارهای خود را ارائه نمودند. آقای دکتر منظری توکلی نیز از برنامه های ایشان استقبال نموده و حمایت همه جانبه خود از این طرح ها نو و علمي اعلام نمودند.

معاونین و مديران ایشان نیز قول همراهی در حل مشکلات و همچنین حمایت از طرح مکانیزاسیون مدارس را اعلام نمودند.