1397/03/21

باسمه تعالی
ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه ی همکاران فرهیخته؛ اساتید، کارکنان و دانشجویان گرامی؛ مستدعی است نکته ­نظرات پیشنهادی خود را در جهت ارتقاء توان و ظرفیّت­ های بالقوّه­ و بالفعل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، همچنین نکته­ نظرات پیشنهادی کاربردی در خصوص کیفیّت­ بخشی و تأثیرگذاری بیش از پیش آموزه­ های الهی و فطری در فرهنگ عمومی واحد دانشگاهی، شهر و استان؛ بر اساس میزان اثربخشی، کیفیّت و ضرورت اجراء برنامه­ ها، جهت بهره­ مندی به معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد ارسال فرمایند. پیشاپیش از راهنمایی­ های شما بزرگواران کمال تشکّر و قدردانی را داریم. شایان ذکر است آن تعداد از عزیزانی که در این راستا تمایل به عضویّت در «اتاق فکر معاونت فرهنگی و دانشجویی» و یا عضویّت افتخاری و همچنین شرکت در برخی جلسات «شورای تخصّصی فرهنگی و اجتماعی واحد» را دارند مراتب را کتباً اطّلاع فرمایند تا ان­شاء ا... مقدّمات حضورشان فراهم گردد.
با تشکّر سعید وحیدی مهر
تاریخ صدور اطّلاعیّه: 18 رمضان­المبارک مصادف با 13خرداد 1397