تماس با ما

  • حوزه معاونت سـما تبریز
  •  
  • آدرس:تبریز صلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ساختمان اداری، طبقه دوم
  •  
  • تلفاکس: 04131966430
  •  
  • www.tabriz-samaschools.ir
  •  info@tabriz-samaschools.ir
  •