حوزه ریاست
چارت سازمانی اداره حقوقی


مدير امور حقوقي: دكتر حسن پاشازاده ( دكتري تخصّصي حقوق خصوصي)
كارشناس حقوقي: عليرضا نامـور( كارشناس ارشد حقوق خصوصي)
كارشناس حقوقي: مرتضي بصيري( كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir