حوزه ریاست
معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی


مشخصات
 
نام ونام خانوادگی: سید جواد انگجی
متولد: 1325
کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: تولیدات گیاهی دانشگاه آبروین انگلستان
دکتری: بیولوژی و کنترل گیاهان هرز مزارع زراعی و غیر زراعی دانشگاه منچستر انگلستان
درسال 1351 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پس از فراغت از تحصیل و انجام خدمت مقدس سربازی بعنوان مربی آزمایشگاهی به استخدام درآمدم.درسال1357 برای ادامه تحصیل عازم کشور انگلستان شدم.پس از اخذ فوق لیسانس و دکتری درسال1360 به کشور مراجعت نمودم.
مرتبه علمی فعلی: استادیار
 
(شرح سوابق علمی و مسئولیت های اجرایی به طور خلاصه)
- تدریس در دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی
- مأمور به دانشگاه آزاد اسلامی در سال1361 همزمان با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی
- همکاری در تأسیس واحد تبریز درسال1361 (باعنوان معاون آموزشی و دانشجویی واحد)
- رئیس واحد تبریز به مدت12 سال
- رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
- عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تبریز( دو دوره 4 ساله)
- عضو هیأت امنا و آموزشکده کشاورزی کرج
- عضو هیأت امناء دانشگاه نبی اکرم
- رئیس منطقه16 دانشگاه آزاد اسلامی
- سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی
- سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
- عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران،تدریس  واستاد راهنمای تعدادی از دانشجویان وچندین مقاله علمی

سوابق غیر دانشگاهی:
- نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های دوم و چهارم( رئیس کمیسیون کشاورزی در دوره دوم وعضو هیأت رئیسه در دوره چهارم)
- معاون وزیر کشاورزی
- قائم مقام وزیر کشاورزی
- سفیر ایران در کره جنوبی
- عضویت در شوراهای متعدد
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir