سرپرست اداره کل دفتر ریاست، روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد تبریز


مشخصات فردی

نام: سعید
نام خانوادگی: جعفری نامور