معاونت علوم پزشکی
رییس دانشکده علوم پزشکی

  
  دکتر فاطمه افشاری  
  استادیار بافت شناسی و جنین شناسی  

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir