رئیس بیمارستان زکریا

 مشخصات فردی

نام: بابک
نام خانوادگی: ابری اقدم
تاریخ تولد: 1351
مرتبه علمی: استادیار      
دکترای حرفه ای: پزشکی از دانشگاه آزاد تبریز
دکترای تخصصی: جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتری فوق تخصصی: جراحی قفسه سینه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز    
 

 مسئولیت های اجرایی

مدیر گروه جراحی عمومی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
رئیس بیمارستان زکریا