معاونت علوم پزشکی
رئیس بیمارستان زکریا

 مشخصات فردی

نام: بابک
نام خانوادگی: ابری اقدم
تاریخ تولد: 1351
مرتبه علمی: استادیار      
دکترای حرفه ای: پزشکی از دانشگاه آزاد تبریز
دکترای تخصصی: جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتری فوق تخصصی: جراحی قفسه سینه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز    
 

 مسئولیت های اجرایی

مدیر گروه جراحی عمومی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
رئیس بیمارستان زکریا

All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir