مدیر امور تعمیر و نگهداری


مشخصات فردی :
نام: الهویردی
 نام خانوادگی: حیدر پور

سوابق تحصیلی :
 لیسانس عمران

 

سوابق شغلی :

  1.  مجری پروژه های عمرانی بنیاد مسکن استان از سال 1367 تا سال 1373

  2. مدیریت پروژه های عمرانی سازمان توسعه مسکن استان از سال 1373 تا سال 1377

  3. مجری طرحهای عمرانی حوزه معاونت عمرانی واحد تبریز از سال 1378 تا سال 1385

  4. رئیس اداره طراحی و اجرا حوزه معاونت عمرانی واحد تبریز از سال 1385 تا سال 1392

  5. نظارت پروژه بیمارستان امام سجاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از سال 1392 تا سال 1394

  6. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  7. کارشناس رسمی دادگستری استان