تاریخچه حوزه معاونت عمرانی واحد تبریز

 
از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (سال 1361 ) تا سال 1372 کارهای عمرانی دانشگاه زیر نظر معاونت اداری و مالی انجام می گردید، در سال 1372 دفتر فنی دانشگاه با مدیریت آقای دکتر اجلالی شروع بکار نمود. با افزایش ساخت و ساز در واحد تبریز در سال 1374 معاونت عمرانی واحد تبریز راه اندازی شد و آقای دکتر طالب مرادی شقاقی بعنوان اولین معاون عمرانی با معرفی رئیس وقت واحد، آقای دکتر سید جواد انگجی و با حکم ریاست عالیه دانشگاه آقای دکتر جاسبی منصوب گردید. تا این تاریخ فقط دو ساختمان در کوی ولی عصر تبریز، روبروی خوابگاه دانشجویان دانشگاه تبریز خریداری شده بود و همچنین ساختمان علامه جعفری در مجتمع شماره 1 و ساختمان کنونی آزمایشگاه های دانشکده دامپزشکی  در مجتمع شماره 2 و دو ساختمان بعنوان مدارس سما در مجتمع کوی منظریه ساخته شده بود.
با تغییر بوجود آمده که به جهت لزوم ساخت وساز سریع با توجه به نیاز ضروری دانشگاه انجام شد،  فعالیت عمرانی سرعت وشتاب بیشتری به خود گرفت ودر طول معاونت ایشان تا سال 1378 ساختمان علامه طباطبائی با زیر بنای 8309 متر مربع و ساختمان سالن ورزشی شماره یک با زیر بنای 2239 مترمربع در مجتمع شماره 1 به بهره برداری رسید. همچنین ساختمان 15 کلاسه  با زیر بنای 2992  متر مربع  نیز در مجتمع شماره 2  با پیشرفتی بیشتر از 50% به نفر بعدی سپرده شد. در این دوره ساختمان علامه امینی  با زیربنای  11836مترمربع و ساختمان کتابخانه با زیر بنای 8195 مترمربع شروع و در مرحله پی سازی قرار داشتند. و دو خوابگاه نیز بمتراژهای 682  و1480 متر مربع خریداری و تکمیل شد. همچنین نقشه های سما ائل گولی تکمیل و عملیات اجرایی آن آغاز گردید. در زمان معاونت آقای دکتر شقاقی، نقشه های اجرائی ساختمان های مسجد دانشگاه- ساختمان کتابخانه مرکزی- ساختمان 58 کلاسه- سالن ورزشی شماره 1 – خوابگاه ولیعصر جنوبی و ساختمان 15 کلاسه در مجتمع شماره 2 – طرح جامع سایت مجتمع شماره 1 و طرح آبرسانی و فاضلاب مجتمع شماره 1 و ساختمان غذاخوری انجام و تهیه گردیده و ساختمان سالن ورزش شماره 1 با مساحت 2239 مترمربع بصورت امانی در مدت زمان 7 ماه اجراء و به بهره برداری رسید.ساختمان های خوابگاه ولیعصر جنوبی و 15 کلاسه باتمام رسیدند و اجرای ساختمان های کتابخانه مرکزی و 58 کلاسه شروع شدند.
پس از آقای دکتر شقاقی بمدت یکسال تحت نظر آقای مهندس زینی با عنوان سرپرست موقت معاونت عمرانی کارهای قبلی ادامه یافت و اجرای دو پروژه سالن غذاخوری پیش ساخته با زیر بنای 1833  متر مربع و سالن چند منظوره در مجتمع منظریه با زیر بنای 561  مترمربع شروع گردید.
پس از ایشان آقای مهندس حسینخواه که سرپرستی پروژه علامه امینی را در دوره قبل بعهده داشت در سال 1380به سمت سرپرست معاونت عمرانی منصوب و تا سال 1383 علاوه بر ادامه کارهای قبلی عملیات ساخت بانک مجتمع با زیر بنای 480 متر مربع و ساختمان بسیج با زیربنای 450 متر مربع  وساختمان آزمایشگاههای عمران را نیز شروع نمود. که به غیر از دو پروژه پیش ساخته و ساختمان بسیج ، هیچیک از ساختمانها در زمان ایشان به سرانجام نرسید.
سال 1383 مجددا" آقای دکتر شقاقی بعنوان معاون عمرانی منصوب گردید. و در عرض شش ماه عملیات ساختمانی علامه امینی و ساختمان 15 کلاسه مجتمع شماره دو و خوابگاه شماره 6 و بانک،  اتمام و به بهره برداری رسید.در این دوره یکساله علاوه بر اتمام کارهای ساختمانی که در زمان خود ایشان شروع شده بود، بیمارستان دانشگاه با عرصه 28940 مترمربع و اعیان 18688 مترمربع و باپیشرفت فیزیکی  60% خریداری گردید.همچنین نقشه های ساختمانهای غذاخوری ، مسجد ، ساختمان کشاورزی ، ساختمان قرنطینه ، سالن ورزشی شماره دو ، آزمایشگاه مکانیک تهیه مناقصات برگزار و چهار پروژه ازشش پروژه شروع بکار نمود.
بعد ازدوره یکساله یادشده،  آقای مهندس متین پور در سال 1384 به عنوان معاون عمرانی منصوب شده  و علاوه بر ادامه کارهای قبلی دو پروژه ساختمان دانشکده  کشاورزی و مسجد را نیز شروع نمود. همچنین ساختمان اداری و سه ساختمان کوچک بعنوان بوفه در زمان ایشان طراحی و شروع شد و ساختمان قرنطینه تمام و به بهره برداری رسید.
بعد از ایشان در سال 1386،  آقای دکتر موسوی به این سمت منصوب و در زمان ایشان پروژه های ساختمان اداری، ساختمان غذاخوری، سالن ورزشی شماره دو، آزمایشگاههای مکانیک و سه عدد بوفه به اتمام رسید ، ومحوطه سازی مجتمع های یک و دو بصورت جدی در دستور کار معاونت عمرانی قرار گرفت. همچنین پروژه بوفه شماره 3 به متراژ 665 متر مربع  در زمان ایشان طراحی اجرا وتحویل گردید. همچنین دو ساختمان آموزشی بمتراژ 4851 مترمربع که نقشه های آنها از سازمان مرکزی اخذ شده بود به مناقصه گذاشته شد و یکی از آنها در مجتمع شماره دو شروع گردید.
درسال  1389 آقای دکتر اکبرلو سکان معاونت عمرانی  را در دست گرفت و یکسال نیز ایشان در این سمت کارهای قبلی را ادامه دادند. در سال 1390 آقای دکتر ولیلو معاون وقت اداری و مالی واحد با حفظ سمت به مدت چند ماه سرپرستی معاونت عمرانی واحد تبریز را برعهده گرفتند.پس از ایشان در همان سال آقای مهندس بقایی مهر به معاونت عمرانی منصوب گردیدند و نقشه های سردرب های ورودی شماره 1 و 2 مجتمع شماره 1 و ساختمان کلینیک دام های کوچک و بزرگ تهیه و به مناقصه گذاشته شدند. همچنین طرح 1081 سازمان مرکزی که ساختمان آزمایشگاه بود  و عملیات تکمیلی  بیمارستان 128 تختخوابی امام سجاد در سال 90 آغاز گردیدند. طی دوره حدودا 3 ساله ایشان پروژه های سردرب شماره 1 و 2 به اتمام رسیده و پروژه ساختمان آموزشی مجتمع شماره 2 که در سال 88 عملیات اجرایی آن آغاز شده بود در سال 92 تحویل موقت گردید.پس از ایشان آقای دکتر نوری به این سمت منصوب شدند و ایشان نیز به مدت یکسال کارهای قبلی را ادامه دادند. پروژه سردرب مجتمع شماره 2 در دوره ایشان آغاز گردید. در تیرماه سال 1394 آقای دکتر شقاقی برای بار سوم به معاونت عمرانی واحد تبریز و رییس شورای تخصصی عمران استان آذربایجان شرقی منصوب گردیدند.

پروژه های در دست اجرای این حوزه عبارتند از :

  • بیمارستان امام سجاد با پیشرفت فیزیکی 90%

  • کلینیک دام های کوچک و بزرگ با پیشرفت فیزیکی 80 %

  •   دانشکده دندانپزشکی ( آزمایشگاه سابق) با پیشرفت فیزیکی 82 %


 پروژه های در دست اقدام و طراحی نیز عبارتند از :

  • طراحی پارکینگ طبقاتی جهت استفاده دانشجویان و کارکنان دانشگاه  در مجتمع شماره 1 با زیربنای تقریبی 6000 متر مربع

  • مجتمع رفاهی – فرهنگی در مجتمع شماره 1  شامل سالن های همایش و کنفرانس، استخر و فضاهای جانبی و تالار پذیرایی  با زیربنای تقریبی 6000 متر مربع

  • مقاوم سازی سازه ای ساختمان 58 کلاسه با زیربنای تقریبی 11836 متر مربع

  • انجام مطالعات ژئوتکنیک جهت احداث سوله خودروهای واحد به ظرفیت 40 خودرو جهت خودروهای سبک و سنگین و ساختمان کارگاه های عمران در مجتمع شماره 1

  •  تهیه نقشه های ساختمان امحاء زباله و نگهبانی بیمارستان امام سجاد و همچنین طراحی رمپ تخت بر بیمارستان امام سجاد و انجام مراحل تشریفات مناقصه

  •   مطالعات خرید زمین برای طرح شفا ( شهرک فن آوری آزاد ) واحد تبریز

  •  برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی در ساختمان ها و دانشکده های واحد