اهم پروژه های در دست اجرا :
·        بیمارستان آموزشی – درمانی 128 تختخوابی امام سجاد (ع) با زیربنای 18688 متر مربع و 90 % پیشرفت فیزیکی
·        دانشکده دندانپزشکی  با زیربنای 3623 متر مربع و 82%  پیشرفت فیزیکی دارای 120 یونیت دندانپزشکی

 


 


 


 

·        کلینیک دام های کوچک و بزرگ  با زیربنای 3373  متر مربع و 80% پیشرفت فیزیکی دارای آزمایشگاه ها – کلینیک  و  بخش های جراحی دام


 


 


·        سردرب مجتمع شماره 2 با زیربنای 644 متر مربع و 34 % پیشرفت فیزیکی