نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاداستان آ.ش
معاون نهاد

نام ونام خانوادگي: محمد خليلي
 
شماره تماس: 33303295

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir