اداره گسترش علم و علم سنجی
دفتر ترجمه


مسئول دفتر ترجمه: دکتر مهناز سعیدی

ایمیل : aca.translation@yahoo.comدانلود شرایط ترجمه و ویرایش

دانلود فرم درخواست خدمات ترجمه و ویرایش 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir