معرفی اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

-استعلام فوری مدارک تحصیلی و کنترل و صدور احکام کارگزینی و ابلاغ برای آنها و رعایت دقیق مقررات و بخشنامه های اداری سازمان مرکزی در خصوص امورات اداری و همچنین محاسبه اضافه کاری کارمندان و محاسبه و پرداخت مبلغ بازخرید مرخصی سالانه کارمندان.

-ثبت کارکرد و کنترل سقف مجاز اضافه کاری کارمندان و کنترل دقیق وضعیت حضور کارمندان و اعمال غیبت و کسرکار برای کارمندانی که حضور منظم ندارند.و همچنین محاسبه حق الزحمه امتحانات در نیمسالهای اول و دوم و تابستان و معرفی به استادها و آزمونهای سراسری دانشگاهها و سازمانها و نهادها.

-انجام مکاتبات لازم با حوزه های مختلف واحد جهت اعلام میزان کارآیی و محاسبه و پرداخت کارآیی و ثبت میزان کارآیی در برنامه نرم افزار حقوق و دستمزد و کنترل تغییرات و اعمال هزینه ایاب و ذهاب و همچنین مکاتبات لازم و امور کارکنان در خصوص تمدید مجوز قرارداد کارمندان قراردادی.

-تهیه و ارائه آمارهای مختلف درخواستی و همچنین امورات مربوط به قراردادها ، احکام و افزایش سالانه حقوق و ثبت کلیه برگهای ماموریتهای روزانه و صدور برگهای ماموریتهای کارکنان جهت همراهی دانشجویان و صدور ماموریتهای اداری و ثبت بازخرید مرخصی های کلیه کارمندان و صدور انواع گواهی نامه از قبیل گواهی اشتغال بکار – گواهی حقوقی و ضمانت و ...

-اعمال بخشنامه های مربوط به بیمه اموال و پوشش ساختمان واحد و مراکز و تکمیل فرمهای مربوط به سازمان مرکزی.
اعمال بخشنامه های مربوط به بیمه حوادث دانشجویی واحد و مراکز و مازاد درمان اساتید و کارمندان واحد و کنترل مدارک و ارسال به امور رفاهی سازمان مرکزی .

-برگزاری مراسم فرهنگی ، تفریحی کوهپیمایی ویژه کارمندان و اخذ و کنترل مدارک و ارسال به امور رفاهی سازمان مرکزی و انجام مکاتبات با مدیران استخر شهر در جهت اخذ کارتهای ویژه تخفیف دار.

- هماهنگی و تشکیل منظم جلسات شورای اداری – رفاهی و کمیه انضباطی کارکنان و طرح موضاعات اداری و رفاهی اساتید و کارمندان در جلسات مذکور ، تهیه و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به حوزه های ذیربط.

-انجام امورات مربوط به درخواست و پرداخت وام های ضروری ، رهن ، تعمیر ، خرید مسکن و صندوق پس انداز کارمندان رسمی و قراردادی

-انجام امورات مربوط به وضعیت حضور ، مرخصی ها ، قراردادها و ... کارمندان بیمارستان زکریا و همچنین تعدیل کارمندان و تنظیم و صدور فرمهای کارت غذا
– بررسی و -صدور گواهی تخفیف شهریه کارمندان و انتخاب کارمندان نمونه بر اساس فرمهای ارزشیابی و برنامه ریزی در جهت بازبینی و اصلاح چارت سازمانی واحد.

- تبديل وضعيت همكاري كاركنان شيفتي به قراردادي كار معين در سال 94 و اخذ مجوز از سازمان مركزي و تبديل وضعيت تعدادي از كاركنان قراردادي واحد به رسمي آزمايشي

- تصويب چارت جديد سازماني دانشگاه در سال 94 و  ....