حوزه اداری و مالی
اداره دبیرخانه


رئیس اداره دبیرخانه : محمد نیک شهرت

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir