اداره اموال و انبار

رئیس اداره اموال و انبار : محمدرضا سحرگاهی

کارشناسان اداره اموال و انبار : ستار رضائی - غلامعلی شجاعی - مصطفی شیدائی

دانلود فرمهای مربوط به اداره اموال و انبار :

فرم نقل و انتقال اموال
 
فرم ورود اموال به دانشگاه
 
فرم خروج اموال از دانشگاه
 
فرم درخواست اسقاط تجهیزات و وسایل رایانه