حوزه اداری و مالی
 معاون اداری و مالی

مشخصات فردی

نام: علی
نام خانوادگی: کرامتی فرهود
تاریخ تولد: 1350
مرتبه علمی: مربی     
لیسانس: حسابداری
فوق لیسانس: حسابداری

 
 مسئولیت های اجرایی

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1380
مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ازسال 1380 الی 1385
سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1382
عضوکمیته جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1385
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 1385 الی 1389
عضوشورای جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه شورای منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر گروه مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدبناب ازسال1389
رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و مدیریت آذرسایان بناب از سال 1375
سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1391
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
عضو هیئت داوران همایش ملی چشم انداز آتی حسابداری و حسابرسی ، 20و21 مهرماه 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir