مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی


مشخصات فردی
                                        نام  و نام خانوادگی: حجه‌الاسلام سعید اسمعلی پور
 تاریخ تولد: 1359
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد(حوزوی - فقه و اصول)
                          
                     
   مسئولیت های اجرایی