رئیس اداره مطالعات و پژوهش های فرهنگی - اجتماعی

                     مشخصات فردی
                        نام:  ناصر
                        نام خانوادگی: فاضل هروی
                        تاریخ تولد: 
                        مدرک تحصیلی:
                        رشته تحصیلی :
 

برخی از اهم وظایف و فعالیت های این اداره عبارتند از:
 
برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
بودجه بندی فعالیت های فرهنگی
تولید محتوای فرهنگی با قابلیت استفاده در فضای مجازی
تهیه و تنظیم بروشور و ویژه نامه در مناسبت ها
نظرسنجی از برنامه ها، اردوها و نشست های مختلف
افکار سنجی و نیازسنجی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
طراحی و انجام پژوهش ها و مطالعات متناسب با نیاز ها، برنامه ریزی ها و فعالیت های فرهنگی
بانک اطلاعات فعالیت های فرهنگی
تدوین دستور کار و صورتجلسات شورای فرهنگی و ابلاغ مصوبات شورا برای اجرا
تهیه و تدوین گزارش مکتوب از فعالیت های مربوطه بصورت ادواری (سه ماهه، شش ماهه و سالانه)

ارتباط با اداره:
موقعیت: ضلع غربی ساختمان اداری طبقه همکف
تلفن: 04133327504