مدیر امور دانش آموختگان

مشخصات فردی
                        نام: فرید
                        نام خانوادگی: نقوی
                        تاریخ تولد:
                        مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 موقعیت: ساختمان اداری طبقه اول
تلفن:33306183

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کمیته انظباطی دانشجویان