مدیر کل خدمات دانشجویی

                مشخصات فردی
                        نام: سید داود
                        نام خانوادگی: رضوی
                        تاریخ تولد: 
                        مرتبه علمی: مربی پایه 17
                       
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
                        عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی


            موقعیت: ساختمان اداری طبقه اول
                 تلفن:33396391
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 سلف سرویس و بوفه ها
 تخفیفات دانشجویی
 کمیته انظباطی دانشجویان
 نقل و انتقالات