معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

 


 
   مشخصات فردی
   نام: محمد
   نام خانوادگی: نریمانی راد
    تاریخ تولد: 1354
    مرتبه علمی: استادیار
   مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
   رشته تحصیلی : فیزیولوژی
                           مسئولیت های اجرایی