معاون فرهنگی و دانشجویی

مشخصات فردی
                 

نام: سعید
نام خانوادگی: وحیدی مهر
 تاریخ تولد: 1351

 

مسئولیّت­ ها و سوابق کاری

مسئول کانون قرآن و عترت علیهم السّلام برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از سال 1374، که این مسئولیّت کماکان ادامه دارد. در طیّ این سال های چند بار با عنایات الهی این کانون در سطح منطقه و کشور حائز رتبه های نخست شده است. در ابلاغیّه ی جدید ( طیّ نامه ی شماره ی 4290 مورّخه ی 01/05/1393 رئیس محترم واحد جناب آقای دکتر سعید مشکینی( این مسئولیّت به مدّت یکسال دیگر تمدید شد ).
مسئول کلاس های آموزش قرآن و عترت علیهم السّلام و احکام همکاران دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1378 تا 1394.
مسئول ( به عنوان مدیر گروه قرآن کریم ) در ارائه ی درس تک واحدی ِ « آشنایی با قرآن کریم » دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از سال 1380، که این مسئولیت نیز کماکان ادامه دارد.
مدیر مسئول مؤسّسه قرآن و عترت علیهم السّلام شهرستان شبستر که وابسته به مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی است از سال 1382 تا 1385.
عضو هیأت بازدیدکننده از فعالیّت­های فرهنگی و همچنین کانون های قرآن و عترت علیهم السّلام واحدهای منطقه­ی دو دانشگاه آزاد اسلامی – که شامل واحدهای دانشگاهی پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و زنجان است – با همکاری سازمان مرکزی، دبیرخانه منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز فعالیّت ها و پژوهش های قرآن و عترت علیهم السّلام طیّ ابلاغ جناب آقای دکتر محمّد حسین فرهنگی دبیر وقت شورای منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 ( طیّ نامه ی شماره ی 1925 مورّخه ی 19/5/81 ).
داوریِ مسابقات اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی، حفظ و قرائت ترتیل و تحقیق قرآن کریم در مؤسّسات مختلف، دانشگاه ها، خصوصاً منطقه و استان آذربایجان شرقی از سال 1372.
شرکت کننده در سیزده دوره مسابقات سراسری آموزشی قرآن و عترت علیهم السّلام ویژه ی استادان دانشگاه ها و حوزه های علمیّه ی سراسر کشور از سال 1374 که کماکان ادامه دارد.
اعزام به عمره ی مفرده با دانشجویان به عنوان « مبلّغ قرآن کریم » در طول این سفر معنوی در سال 1384 طبق مجوّز صادره از سوی دبیرخانه منطقه ی دو دانشگاه آزاد اسلامی ( طیّ نامه ی شماره ی 15353 مورّخه ی 3/6/84 ).
مسئولیّت « امور فرهنگی » پایگاه شهید مفتّح دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1383 به مدّت سه سال (طیّ نامه ی شماره ی 240406/08/061 م مورّخه ی 24/1/83 ).
مدرّس در «‌ جلسات آگاه سازی » اداره­ی بهزیستی شهرستان شبستر به عنوان « مشاور » طی ّ سال های 1384 و 1385.
رابط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در دوّمین و سوّمین جشنواره ی نهج البلاغه استان آذربایجان شرقی، طیّ سال های 1381 و 1382.
رابط منطقه­ی دو دانشگاه آزاد اسلامی با مرکز فعالیّت ها و پژوهش های قرآن و عترت علیهم السّلام از سال 1381.
عضو هیأت اُمنای تشکّل های قرآنی ِ مردمی کشور از سال 1383، که کماکان ادامه دارد.
عضو هیأت مدیره ی مؤسّسه­ی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی از سال 1384، که کماکان ادامه دارد.
نماینده­ی تامّ­الإختیار مسابقات سراسری آموزشی قرآن و عترت علیهم السّلام از دوره ی سوّم برگزاری ِ این مسابقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
کارشناس فرهنگی امور مساجد اداره­ی کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از سال 1377 تا 1378.
مدیر فرهنگی عُمره ی مفرده که مسئولیّت انجام امور فرهنگیِ محوّله از سوی بعثه­ی مقام معظّم رهبری مدّ ظلّه العالی را دارد.
مسئول نظارت و ارزیابی مؤسّسات قرآنی و کلاس های آنها در سطح استان آذربایجان شرقی طیّ سال های 1387 و 1388 ابلاغی از سوی مشاور وزیر و رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیّتهای قرآنی کشور وقت جناب آقای دکتر محمّدعلی خواجه پیری ( طیّ نامه ی شماره ی 878088 مورّخه ی 27/10/87 و شماره ی 888516 مورّخه ی 18/7/88 ).
عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( طیّ نامه ی شماره ی 2870 مورّخه ی 22/3/1390 ) و ابقاء حُکم توسّط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر جناب آقای دکتر سعید مشکینی طیّ نامه ی شماره ی 4019 مورّخه ی 24/04/ 1393 به مدّت یک سال دیگر.
مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به مدّت هفت ماه طیّ سال های 1386 و 1387 .
عضو اصلی کمیته­ی انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال های 1384، 1385، 1387، 1388و 1390.
عضویّت در نیروی مقاومت بسیج [از تاریخ 1/9/1377 تا 9/5/1382 با عضویّت عادی؛ و از تاریخ 10/5/1382 به بعد با عضویّت فعّال طیّ نامه­ی شماره ی 41/315/511/ زم مورّخه ی 11/11/1391 فرماندهی ناحیه­ی مقاومت بسیج سپاه شبستر ( سپاه عاشورا )].
انتصاب در هیأت پنج نفره­ی کنترل امور محتوایی برنامه ی ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی توسّط شورای عالی قرآن ( طیّ نامه ی شماره ی 9032/م ت/120 مورّخه ی 21/4/1391 ). تمدید این همکاری توسّط معاونت نظارت شورای عالی قرآن صدا و سیمای کشور طیّ نامه ی شماره ی 2435 / م ن / 120 مورّخه ی 19 / 05 / 1393. ( پایگاه اطّلاع رسانی: guran.shora.ir ). تمدید مجدّد (سوّمین بار) انتصاب در هیأت سه نفره­ی کنترل امور محتوایی برنامه ی ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی توسّط معاونت نظارت شورای عالی قرآن صدا و سیمای کشور طیّ نامه ی شماره ی 7820/م ن/120 مورّخه ی 24/02/1396. تمدید مجدّد (چهارمین بار) انتصاب در هیأت سه نفره­ی نمایندگان حوزه­ی معاونت نظارت شورای عالی قرآن کشور در خصوص برنامه­ریزیِ محتوایی و چینش مطلوب مرتّلین و رعایت دقیق ضوابط و آیین­نامه­ی ویژه­ی «تلاوت ترتیل قرآن کریم در پخش زنده» ترتیل­خوانی ماه مبارک رمضان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در مصلّی اعظم حضرت امام رحمة اللّه علیه توسّط معاونت نظارت شورای عالی قرآن کشور طیّ نامه­ی شماره ی 11007/م ن/120 مورّخه ی 11/02/1397.
انتصاب در هیأت مرتّل خوانان برنامه ی ترتیل خوانی زنده ی ماه مبارک رمضان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی توسّط شورای عالی قرآن کشور طیّ سال­های 1391 تا 1397 ؛ و همچنین سال 94 طیّ نامه­ی شماره­ی 60316/3500 مورّخه­ی 28/03/1394 جناب آقای سیّد محسن لطیفی مدیر کلّ محترم صدا و سیمای مرکز آذربایجان­شرقی و همچنین نامه­ی تجلیل شماره­ی 4618/م ن/120 مورّخه­ی 01/07/1394 جناب آقای سیّدعلی سرابی؛ قائم مقام شورای عالی قرآن و جناب آقای علی­اکبر حشتمی معاون نظارت.
عضو ستاد عفاف و حجاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با حکم ریاست محترم واحد دانشگاهی ( طیّ نامه ی شماره ی 2043/ر مورّخه ی 4/6/1391 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر آقای دکتر امیرپور ) و ( طیّ نامه ی شماره ی د/905 مورّخه ی 31/4/92 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر آقای دکتر مشکینی ).
عضو ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با حکم ریاست محترم واحد دانشگاه جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی طیّ نامه ی شماره ی 2044/ر مورّخه ی 4/6/1391 و همچنین طیّ نامه ی شماره ی د/905 مورّخه ی 31/4/92 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر آقای دکتر سعید مشکینی؛ و ابقاءحُکم توسّط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر جناب آقای دکتر سعید مشکینی طیّ نامه ی شماره ی 4126 مورّخه ی 29/04/ 1393 به مدّت یک سال دیگر.
مشاور امور قرآنی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کلانشهر تبریز از مورّخه ی 10/4/1391.
ناظر قرآنی و هنریِ « بوستان قرآن تبریز » طیّ حکم شهردار کلانشهر شهر تبریز جناب آقای نوین. ( طیّ ابلاغ شماره ی 90/19458 مورّخه ی 5/6/1390 ).
سرپرست حوزه معاونت دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برای مدّت سه ماه طیّ حکم جناب آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی. ( طیّ ابلاغ شماره 1191/91 الف – م. 13 مورّخه ی 4./7./1393 ) ؛ تمدید این حکم از سه ماه به یک سال ( طیّ ابلاغ شماره 1338/91 الف – م. 13 مورّخه ی 30/10/91 ) و تمدید یک سال دیگر ( طیّ ابلاغ شماره ی 1142/92 الف . م . 13  مورّخه ی 10/09/1392 نماینده ی تام الإختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر منادی ) توأم با تغییر حُکم از عنوان « سرپرست » به « معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ».
به موجب حُکم شماره­ی 3047 / د مورّخه­ی 17/08/1394 جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و با توجّه به شماره نامه­ی 57547/1/11/13 مورّخه­ی 05/08/1394 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلام استان آذربایجان­شرقی جناب آقای دکتر سیّدجواد انگجی و همچنین حُکم شماره­ی د/4579 مورّخه­ی 25/11/1394 مقارن با ولادت با سعادت حضرت زینب سلام اللّه علیها عنوان پُست سازمانی از عضو هیأت علمی و معاون دانشجویی؛ به هیأت علمی، معاون دانشجویی و فرهنگی و مسئول کانون قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تغییر یافت.
عضو مؤسّس؛ و مدیر عامل مؤسّسه­ی فرهنگی قرآن و عترت علیهم السّلام « مصباح الهدی تبریز » که در سال 1393 تأسیس شده است.
عضو « کمیسیون موارد خاصّ » دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به مدّت یکسال با ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر جناب آقای دکتر امیر پور. ( طیّ نامه ی شماره ی 10139 مورّخه ی 6/10/1391 و همچنین 10153 مورّخه ی 9/10/1391)
عضو اصلی « ستاد اقامه ی نماز واحد دانشگاهی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به مدّت یکسال با ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر جناب آقای دکتر امیر پور. ( طیّ نامه ی شماره ی 10293 مورّخه ی 6/10/1391 ) و همچنین طیّ نامه ی شماره ی 898/ر مورّخه ی 31/4/92 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر آقای دکتر سعید مشکینی؛ و ابقاءحُکم توسّط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر جناب آقای دکتر سعید مشکینی طیّ نامه ی شماره ی 4012 مورّخه ی 24/04/ 1393 به مدّت یک سال دیگر.
عضو علی البدل « هیأت بدوی رسیدگی به تخلّفات انتظامی اعضای هیأت علمی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به مدّت یکسال با ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر جناب آقای دکتر امیر پور. ( طیّ نامه ی شماره ی 11128 مورّخه ی 27/10/1391 ) و تمدید این حُکم طیّ ابلاغ شماره­ی د/813 مورّخه­ی 31/03/1395 با عنوان عضو اصلی هیأت یادشده به مدّت یکسال با ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی.
  عضو « گروه مصاحبه­ی مؤسّسات فرهنگی قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی » به مدّت یک سال طیّ ابلاغ شماره ی 21558/92 مورّخه ی 1/7/1392 معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت رسیدگی به امور مؤسّسات فرهنگی قرآن و عترت علیهم السّلام جناب حجّة الإسلام والمسلمین حمید محمّدی که تا سال 1394 ادامه داشت.
  دبیر اجرایی مسابقات فوتسال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در آذر ماه سال 1392.
  دبیر شورای تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به مدّت یکسال با ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جناب آقای دکتر مشکینی. ( طیّ نامه ی شماره ی 11143 مورّخه ی 28/10/1392 )
   عضو هیأت سه نفره­ی گزینش استادان درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ( دکتر یعقوب پورجمال، دکتر منوچهر نصیرپور و سعید وحیدی مهر )، طیّ ابلاغ شماره ی 49232/19مورّخه ی 30/04/1393 رئیس محترم پژوهشکده ی قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی دکتر بابک فرزانه؛ و همچنین نامه ی شماره ی 46397/13 مورّخه ی 26/05/1393 معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر دانشیان. اینجانب مسئول مصاحبه در بخش قرآت قرآن کریم، شامل روان خوانی و روخوانی قرآن و همچنین علوم قرآنی هستم.
عضو شورای تخصّصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( طیّ نامه ی شماره ی 5985 مورّخه ی 12/06/1393 ) به مدیّت یک سال با ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر جناب آقای دکتر مشکینی به استناد بخشنامه ی شماره ی 52391 / 11 مورّخه ی  18 / 05 / 1393 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی.
سرپرستی « تیم والیبال » اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( طیّ نامه ی شماره ی 6144 مورّخه ی 16/06/1393 ).
دبیر شورای قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ( پیرو آئین نامه شماره ی 57364 / 11 / ص / 93 مورّخه ی 08 / 06 / 93 در خصوص نحوه تشکیل و انتخاب دبیر شورای قرآن ) از مورّخه 19 / 08 / 1393 طیّ ابلاغ معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر بهروز دانشیان طیّ نامه ی شماره ی 52619 / 13 مورّخه ی 11 / 09 / 1393 که تا سال 1397 ادامه داشت.
  کارشناس برنامه­ی رادیویی « دعوت » در صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی از سال 1394 که کماکان ادامه دارد. این برنامه ی قرآنی با موضوع معارف اسلامی – قرآنی هر روز ( به جز روز جمعه ) به بیان مختصر نکات مهمّ نصف یک صفحه از قرآن کریم به همراه تلاوت ترتیل همان بخش به مدّت 7 دقیقه از رادیوی تبریز و قبل از اذان ظهر می­پردازد. این برنامه رادیویی برنامه ی تولیدی می باشد.
مسئول دبیرخانه بخش پژوهشی (مقالات و پایان­نامه­های قرآنی) بیستمین جشنواره هنر و ادبیّات دینی و پژوهشی قرآن و عترت علیهم السّلام واحدهای دانشگاهی سراسر کشور مستقرّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحدشبستر (طیّ حُکم شماره­ی 243 مورّخه­ی 17/01/1394 جناب آقای دکتر جلیل امیرپورداریانی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ).
عضو شورای برنامه­ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( طیّ نامه ی شماره ی 4521 مورّخه ی 10/05/1394 ) با ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی به استناد ماده 11 بخشنامه­ی شماره­ی 24263 / 11 مورّخه­ی  14 / 04 / 1394 معاونت برنامه­ریزی دانشگاه آزاد اسلامی.
دبیر کمیته­ی تخصّصی شورای قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی طیّ ابلاغ رئیس محترم دبیرخانه­ی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر بهروز دانشیان طیّ نامه ی شماره­ی 31583-1-11-13 مورّخه­ی 24 / 05 / 1394.
مسئول دبیرخانه­ی بخش پژوهشی ( مقالات و پایان­نامه­های قرآنی ) بیستمین جشنواره هنر و ادبیّات دینی و پژوهشی قرآن و عترت علیهم السّلام واحدهای دانشگاهی سراسر کشور. ( طیّ ابلاغ شماره­ی 243 مورّخه­ی 07/01/1394 دکتر جلیل امیرپور داریانی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ).
رئیس کمیته نظارت و ارزیابی بیستمین جشنواره هنر و ادبیّات دینی و پژوهشی قرآن و عترت علیهم السّلام واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی سراسر کشور. (طیّ ابلاغ شماره­ی 2254/11/ص/94 مورّخه­ی 24/08/1394 جناب آقای عبدالرّضا صادقی حسن آبادی مدیر فعالیّت­های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی).
رئیس کمیته­ی داوریِ انتخاب و معرّفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در واحد دانشگاهی شبستر (به مدّت یکسال طیّ ابلاغ شماره­ی د/4595 مورّخه­ی 25/11/1394 جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ).
رئیس کمیته­ی نشریّات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( به مدّت یکسال طیّ ابلاغ شماره­ی د/4646 مورّخه­ی 28/11/1394 جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ).
 تمدید پنجمین سال پیاپی عضویّت در کمسیون موارد خاصّ آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر (طیّ ابلاغ شماره­ی 16198/1/11/13 مورّخه­ی 09/03/1395 دکتر رحیم وکیل زاده رئیس محترم دبیرخانه­ هیأت أمناء دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی).
عضو شورای برنامه­ریزی پژوهشکده قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی (به مدّت دو سال طیّ ابلاغ شماره­ی 1108/1 مورّخه­ی 19/07/1396 جناب حجّة­الإسلام والمسلمین آقای دکتر ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی).
مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر (به مدّت دو سال طیّ ابلاغ شماره­ی 4431/3/96 مورّخه­ی 28/09/1396 جناب حجّة­الإسلام والمسلمین آقای دکتر میر مجید سیّد قریشی معاون محترم آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه­ها).
   رئیس هیأت گزینش استادان درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی (دو عضو دیگر عبارتند از: دکتر یعقوب پورجمال، دکتر منوچهر نصیرپور)، و مسئول مصاحبه در بخش­های قرائت قرآن شامل روان­خوانی، روخوانی قرآن و قواعد تجویدی طیّ ابلاغ شماره­ی 1633/19/ص/96 مورّخه­ی 24/07/1396 رئیس محترم پژوهشکده­ی قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر عبدالمجید طالب­تاش.
   عضو «کمیته­ی عفاف و حجاب» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به مدّت یکسال طی ابلاغ حُکم شماره د/2267 مورّخه­ی 25/11/1396 دکتر جلیل امیرپور داریانی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
  کارشناس برنامه­ ی «مشکات» رادیو برون­مرزی صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی از سال 1396 که کماکان ادامه دارد. این برنامه ی قرآنی با موضوع معارف اسلامی – قرآنی می­باشد. برنامه­ی یادشده تولیدی است.
  کارشناس ویژه برنامه­ ی ماه مبارک رمضان رادیو برون­مرزی صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی در سال 1397. این برنامه با موضوع معارف اسلامی – قرآنی می­باشد. برنامه­ی یادشده تولیدی است.
  عضو گروه ارزشیابی معاونان فرهنگی و دانشجویی استان آذربایجان­شرقی از سال 1397 با ابلاغ رئیس محترم دبیرخانه هیأت أمناء استان آذربایجان­شرقی جناب آقای دکتر میرزاآقا­بابازاده طی نامه­ ی شماره­ی 1021/الف.ن/97 مورّخه­ی 02/02/1397.
  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به مدّت یک سال با ابلاغ دبیر هیأت أمناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی جناب آقای دکتر عزیز جوانپور هروی طی نامه ­ی شماره­ی 14657/1/11/13 مورّخه­ی 12/03/1397.
  سرپرست شورای تخصّصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی از مورّخه ­ی 12/03/1397.

رتبه ­های منطقه ­ای و کشوری ِ کسب شده در مسابقات قرآن کریم و یادبودهای دریافتی

کسب رتبه­ های برتر مسابقات قرائت قرآن کریم در دوران تحصیل مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و متوسّطه.
رتبه ­ی دوّم کشوری در رشته ی حفظ و ترجمه ی فارسی 10 جزء قرآن کریم ِ اوّلین دوره ی مسابقات قرآن و عترت علیهم السّلام ویژه ی استادان دانشگاه ها و حوزه های علمیّه ی کشور با امتیاز 25/92 از 100 در سال 1378.
رتبه ی سوّم کشوری در رشته ی حفظ و ترجمه ی فارسی 20 جزء قرآن کریم ِ سوّمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت علیهم السّلام ویژه ی استادان دانشگاه ها و حوزه های علمیّه ی کشور با امتیاز   22/87  از 100 در سال 1380.
رتبه ی چهارم کشوری در رشته ی حفظ و ترجمه ی فارسی 20 جزء قرآن کریم ِ پنجمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت علیهم السّلام ویژه ی استادان دانشگاه ها و حوزه های علمیّه ی کشور با امتیاز   27/92  از 100 در سال 1382.
رتبه ی سوّم کشوری در رشته ی حفظ و ترجمه ی فارسی 20 جزء قرآن کریم ِ هفتمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت علیهم السّلام ویژه ی استادان دانشگاه ها و حوزه های علمیّه ی کشور با امتیاز   25/77  از 100 در سال 1385.
رتبه ی اوّل منطقه ی دو دانشگاهی در رشته ی حفظ و ترجمه ی فارسی 20 جزء قرآن کریم ِ ششّمین جشنواره ی قرآن و عترت علیهم السّلام ویژه ی استادان دانشگاه ها و حوزه های علمیّه ی منطقه ی دو دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1383.
انتخاب و معرّفی نخبه ی قرآنی استان از سوی اداره ی کلّ فرهنگ و ارشاد استان آذربایجان شرقی به مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیّت های قرآنی کشور در سال 1386 ( طیّ نامه ی شماره ی 20345/5 مورّخه ی 25/10/1386 ).
انتخاب و معرّفی کارمند نمونه­ ی سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
انتخاب و معرّفی خادم قرآن کریم شهر تبریز از طرف شهرداری کلانشهر تبریز در سال 1389.
انتخاب و تجلیل به عنوان حافظ کلّ قرآن کریم در سال 1390 و اعطای حواله ی اهدایی هزینه ی ثبت نام عمره مفرده توسّط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز.
  در سال 1391 در حوزه­ی آموزش در شمار فعّالان برگزیده ی قرآنی کشور معرّفی و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری اسلامی.
  در بهمن ماه سال 1392 به عنوان کارشناس و گوینده­ی برنامه­ی قرآنی «مشکوة» که موفّق به کسب امتیاز خوب در ارزیابی برنامه رادیویی شده بود توسّط مدیر کلّ محترم صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی جناب آقای علی نواداد تجلیل شد.
  تجلیل در سال 1393 توسّط مدیر کلّ محترم صدای استان­ها جناب آقای معصومی­فر به عنوان کارشناس و گوینده­ی برنامه­ی قرآنی «مشکوة». این برنامه موفّق به کسب امتیاز خوب (80 ) در ارزیابی واحد نظارت و ارزیابی اداره­ ی کلّ صدای استان­ها شده بود. موضوع یادشده به مدیر کلّ محترم مرکز آذربایجان شرقی جناب آقای نواداد طیّ نامه­ ی شماره ی 51722/1400 مورّخه ی 08/04/1393 از سوی مدیر کلّ صدای استان­ها ابلاغ شده است.
  در اسفند سال 1393 در خصوص « حضور مؤثّر و متعهّدانه در آفرینش آثار ارزشمند رادیویی و کسب نمرات قابل توجّه در ارزیابی­های به عمل آمده » شایسته تقدیر شناخته شده توسّط جناب آقای نواداد مدیر کلّ محترم صدا و سیمای مرکز آذربایجان­شرقی تجلیل به عمل آمد.
انتخاب ستاره­ ی قرآنی از سوی شبکه­ ی قرآن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و متعاقباً تهیّه مستند پنجاه و یک دقیقه­ای و پخش آن در مورّخه­ی 22/11/1394 از شبکه­ ی قرآن جمهوری اسلامی ایران.
تجلیل جناب آقای سیّد محسن لطیفی مدیر کلّ محترم صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در مورّخه­ی 27/12/1396 بعنوان کارشناس برنامه­ی «مشکات» رادیو برون­ مرزی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در سال 1396.

تألیفات و تحقیقات

کتاب « قواعد صحیح خوانی قرآن کریم » در سال 1385، که از سوی مرکز فعالیّت ها و پژوهش های قرآن و عترت علیهم السّلام معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی های لازم موفّق به اخذ «‌ چهار امتیاز » شده است.
کتاب « خودآموز زبان وحی » در سال 1386، که در مورد روخوانی، تجوید سطح مقدّماتی و تمرین تدبّر در قرآن کریم می باشد. این کتاب پس از طیّ مراحل قانونی در معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در انتشارات واحد به چاپ هفتم رسیده است.
مشارکت در تدوین مقاله ی « قرآن و گلشن راز » با آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی؛ در همایشی که در 15 آبان ماه سال 1387 در مورد شناخت و تحلیل افکار، احوال و آثار شیخ محمود شبستری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر  برگزار شد.
  نظارت محتوایی و هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ دوست دارم بدانم ( نونهالان ) »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز با تعدادی از سوره ها و روش زندگیِ ائمّه­ی معصومین علیهم السّلام به صورت مفهومی می باشد. این کتاب  در مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی در شهریور ماه سال 1389 در 36 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 2000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.
  نظارت محتوایی و هُنری در تهیّه و چاپ «‌ کارتهای آموزشی، تصویری حروف الفبای فارسی »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز می باشد. این مجموعه در مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه­ی فرهنگی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی در آبان ماه سال 1389؛ و در نوبت اوّل به تعداد 2000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.
ناظر هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ آموزش نشانه ها ( جلد 1 ) »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز با نشانه های زبان فارسی می باشد. این کتاب که مقدّمه ای برای آموزش قرآن به شمار می رود در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی در آذر ماه سال 1389 در 72 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 3000 نسخه در تبریز چاپ شده است.
ناظر هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ آموزش نشانه ها ( جلد 2 ) »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز با نشانه های زبان فارسی می باشد. این کتاب که مقدّمه ای برای آموزش قرآن به شمار می رود در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال 1389 در 72 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 3000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.
ناظر طرح های کتاب «‌ آموزش قرآن و نماز ( ویژه ی پیش از دبستان ) »، که در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی در اسفند ماه سال 1389 در 36 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 3000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.
  ناظرِ هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ دوست دارم بدانم ( کودکستان ) »، که این اثر به عنوان یک منبعِ آموزشی در جهت تقویتِ بینایی – شنوایی و گفتاریِ کودکان عزیز تدوین شده است. این کتاب  در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی در آبان ماه سال 1390 در 48 صفحه­ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 1000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.
جزوات چاپ نشده با موضوع « صوت و لحن »، «‌ قرائت اذکار نماز »، « روش تدریس قرآن کریم در دوره ی ابتدایی » و ...
ارائه­ ی طرح پژوهشی تحت عنوان: « بررسی میزان تسلّط دانشجویان بر اخلاق معاشرت، معیشت، دانش اندوزی و اخلاق جنسی و تأثیر آموزش اخلاق کاربردی بر تغییر نگرش آنها » در سال 1391.
  عضو کمیته­ ی اجرایی اوّلین همایش ملّی پژوهش­های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان برگزاری در تاریخ اسفند ماه 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با ابلاغ ریاست واحد جناب آقای دکتر مشکینی ( طیّ نامه ی شماره 13197 مورّخه ی 6/12/1392 ).
کتاب « معجزه­ی حفظ کوثری قرآن کریم »، که با موضوع گام به گام تا حفظ قرآن کریم می­باشد. این کتاب پس از طیّ مراحل قانونی در معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، معاونت پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( شابک شماره ی: 1 . 2845 – 10 – 964 – 978 )، و همچنین اداره­ی کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در زمستان سال 1393 توسّط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شبستر به چاپ رسیده است.
استاد مشاوره برای پایان نامه کارشناسی ارشد « خانم زینب بابائی فکوری » دانشجوی رشته ی زبان و ادبیّات فارسی؛ با عنوان « توحید در نهج البلاغه و دفتر اوّل و دوّم مثنوی معنوی ». استاد راهنمای این پایان نامه جناب آقای دکتر حسین نوروزی و استاد داور آن جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی بودند.
سخنرانی علمی تحت عنوان « جایگاه پژوهش در قرآن کریم و روایات » در هفته ی پژوهش سال 1392 ؛ در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر ( طیّ ابلاغ شماره ی 13284 مورّخه ی 7/12/1392 ).
دبیر علمی و مدرّس « اوّلین نشست تخصّصی مدرّسین درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی » در بهمن ماه سال 1393 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و با حضور 36 تن از مدرّسین این درس از سراسر استان ( طیّ ابلاغ شماره ­ی 57110/13 مورّخه­ی 25/11/1393 دکتر بهروز دانشیان معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی ).
  عضو کمیته ی اجرایی دوّمین همایش ملّی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان برگزاری در تاریخ 14 اسفند ماه 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با ابلاغ ریاست واحد جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی ( طیّ نامه­ی شماره 12680 مورّخه­ی 23/10/1393 ).
دبیر علمی و مدرّس « دوّمین کارگاه تخصّصی مدرّسین درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی » با موضوع « بررسی تفصیلی حفظ و مرور قرآن کریم جهت آمادگی هر چه بیشتر اساتید درس آشنایی با قرآن کریم و بکارگیری آن در کلاس­های درس » در شهریور ماه سال 1394 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و با حضور 47 تن از مدرّسین این درس از سراسر استان ( طیّ ابلاغ شماره ­ی 37472/1/11/13 مورّخه­ی 11/06/1394 دکتر بهروز دانشیان رئیس دبیرخانه­ ی هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی ).
عضو هیأت داوران سوّمین جشنواره بین­ المللی وبلاگ­ نویسی قرآنی ( International Quran Blogging Festival ) ( طیّ ابلاغ شماره­ی 1011/251/94/5 مورّخه­ ی 05/06/1394 مدیر کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی ).
عطف به نامه­ ی شماره ­ی 3099/11/ص/1394 مورّخه­ ی 11/11/1394 معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ارسال آثار قرآنی منتخب واحدهای دانشگاهی به « جشنواره­ ی شیخ طبرسی »؛ در مورّخه­ی 05/12/1394 طیّ نامه­ی شماره­ی 14888 سه اثر قرآنی اینجانب با عناوین « قواعد صحیح ­خوانی قرآن­کریم »؛ « خودآموز زبان وحی » و « معجزه­ی حفظ کوثری قرآن کریم » از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ارسال شد.
اخذ مجوّز « استاد راهنما » برای پنج پایان­نامه کارشناسی ارشد از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ابلاغ آن توسّط جناب آقای دکتر سعید تقوی افشرد سرپرست حوزه معاونت پژوهشی و فنّاوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر طی نامه شماره د / 936 مورّخه 13/04/1395.
استاد راهنمای پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق (M.A) گرایش: حقوق خانواده؛ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر «جناب آقای عبدالحسین مطیّری» با عنوان «بررسی تغییر جنسیّت و مسایل فقهی فراروی آن»، با نمره­ی 75/17 از 18 در نمیسال دوّم سال تحصیلی 6-1395 مورّخه­ی 19/06/1396.
استاد راهنمای پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق (M.A) گرایش: حقوق خانواده؛ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر «جناب آقای عادل غیبی وایقان» با عنوان «حفظ کرامت انسانی در تحقیقات مقدّماتی با تأکید بر آیات قرآن کریم»، با نمره­ی 75/17 از 18 در نمیسال دوّم سال تحصیلی 6-1395 مورّخه­ی 26/06/1396.
استاد راهنمای پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق (M.A) گرایش: حقوق خانواده؛ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر «سرکار خانم الهام ترابی» با عنوان «بررسی فقهی آیات­الأحکام مربوط به نکاح»، با نمره­ی 18 از 18 در نمیسال دوّم سال تحصیلی 6-1395 مورّخه­ی 28/06/1396.
طرّاح سؤالات رشته­ی «تفسیر قرآن کریم (سوره­ی مبارکه­ی حمد) بیست و سوّمین دوره­­ی مسابقات سراسری آموزشیِ قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی، و تقدیر رسمی دکتر رحیم وکیل­زاده رئیس محترم دبیرخانه­ی هیأت أمناء دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی طی نامه­ی شماره­ی 57875/1/11/13 مورّخه­ی 10/08/1396.

سوابق تدریس

تدریس درس قرآن کریم در عقیدتی سیاسی ناحیه ی انتظامی استان آذربایجان شرقی طیّ سال های 1372 و 1373.
تدریس دروس روخوانی، روانخوانی، تجوید، ترتیل خوانی، قرائت، مفاهیم قرآن کریم، تربیت قرآنی و راهکارهای آن، و تربیت دینی برای همکاران دانشگاهی اعمّ از اساتید و کارمندان در راستای همکاری با دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد از سال 13787، که کماکان ادامه دارد.
تدریس درس «آشنایی با قرآن کریم»، «معارف قرآن کریم‌» و همچنین درس «روش تدریس قرآن کریم برای دوره ی ابتدایی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از سال 1374 و از سال 1381 نیز دروس مشابه را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تدریس می نمایم. مجوّز تدریس دروس یادشده از دفتر گزینش استادان قرآن کریم مرکز فعالیّت ها و پژوهش های قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی مستقرّ در شهر قُم مقدّس اخذ شده است. همچنین مجوّز تدریس درس «آشنایی با قرآن کریم» طی نامه­ی شماره­ی 2691/ 19/ص/96 مورّخه­ی 24/10/96 توسّط جناب آقای دکتر عبدالحمید طالب­تاش رئیس محترم پژوهشکده­ی قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی به مدّت 10 سال متوالی تمدید شده است.
تدریس دروس مربوط به روش تدریس روخوانی، تجوید، صوت و لحن، روش های حفظ و مرور قرآن کریم، کلاس های ویژه و تخصّصی حافظان ممتار، دوره های مربّی گری ِ قرآن کریم در مؤسّسه های مختلف قرآنی و آموزش و پرورش و ... از سال 1372 که کماکان ادامه دارد.
تدریس دروس قرآن کریم، اخلاق، احکام و عقاید در مراکز تحت پوشش عقیدتی سیاسی نیروی مقاومت بسیج منطقه­ی آذربایجان شرقی طیّ سال­های 1380 تا 1382 به مدّت سه سال پس از اخذ گواهی نامه ی مربوطه از معاونت آموزش های عقیدتی سیاسی نمایندگی ولیّ فقیه در نیروی مقاومت بسیج.
مدرّس دوره های آموزشی، ویژه ی معلّمان اوّل ابتدایی با عنوان کارگاه آموزشی و توجیهی مختصّ مربّیان مؤسّسه ی مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی در سال 1385 و همچنین ویژه ی معلّمین پایه ی ابتدایی در شهرستان شبستر طیّ سال های 1385 و 1386.
برگزاری کلاس های آموزشی ِ تخصّصی قرآن کریم با موضوعات «روش تدریس روخوانی، روان خوانی، صوت و لحن و حفظ قرآن کریم‌» برای مربّیان و معلّمان مدارس غیرانتفاعی وابسته به مهد قرآن و عترت علیهم السّلام استان آذربایجان شرقی از سال 1372 که کماکان ادامه دارد.
تدریس درس « آموزش قرآن کریم» طیّ سی (30) جلسه­ی ده (10) دقیقه­ ای درماه مبارک رمضان سال 1389 در سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی که قبل از افطار پخش می شد.
  کارشناس مُجریِ برنامه­ی « مشکاة » در صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی از مورّخه­ی 14/01/1389 لغایت  14/03/1395 ( مصادف با شب نیمه­ی شعبان سال 1437 هجری قمری ). این برنامه­ی قرآنی با موضوع معارف اسلامی – قرآنی هر روز به ترجمه و توضیح مختصر ترتیبی آیات نورانی قرآن کریم به مدّت 20 دقیقه از رادیوی تبریز می­پردازد. این برنامه رادیویی برنامه­ی تولیدی بوده و جناب آقای سلیمان عبادی و سپس جناب آقای محمّدرضا علیزاده تهیّه کنندگان این برنامه بودند. پخش مجدّد این برنامه که حدوداً هفت سال تهیّه­ی آن به طول انجامیده از سال 1395 پس از اتمام اوّلین دور پخش آن از سرگرفته شده و هر روز در ساعت 6 صبح پخش و بازپخش آن ساعت 30/15 همان روز انجام می­پذیرد.
تدریس درس « آموزش قرآن کریم » طبق رسم­الأملاء و بر اساس شیوه­ی ضبط قرآن کریم چاپ مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران به همراه بیان مفاهیم برخی از آیات قرآن کریم با مضمون دعا و معرّفی منابع و مآخذ مربوط به آموزش رشته­های مختلف قرآن کریم، با حضور شش نفر قرآن­آموز که طیّ سی جلسه ی 15 دقیقه ای در ماه مبارک رمضان سال 1392، 1393 و 1394 از سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی ( سهند ) بعد از ظهر و همچنین قبل از افطار پخش شد.
تدریس دروس: 1- آئین زندگی ( اخلاق کاربردی )؛ 2- اخلاق اسلامی ؛ 3- فلسفه­ی اخلاق؛ 4- تاریخ تحلیلی صدر اسلام؛ 5- تاریخ امامت؛ 6- تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران؛ 7- دانش خانواده و جمعیّت؛ 8- وصایای امام رحمة اللّه علیه در دانشگاه آزاد اسلامی با اخذ مجوّز هر کدام از معاونت محترم امور دفاتر، اساتید و مبلّغان نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاهها از سال 1387 که کماکان ادامه دارد ( این معاونت بعداً به « معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی » تغییر نام داده و « کمیته­ی استخدام » این معاونت مجدّداً طیّ نامه ی شماره 7478 / 93 / 43 مورّخه­ی 26 / 05 / 1393 صلاحیّت تدریس دروس یاشده توسّط اینجانب را تأیید نموده است ).
تدریس تفسیر سوره­ ی مبارکه ی « فرقان » برای همکاران دانشگاهی اعمّ از اساتید و کارمندان و همچنین دانشجویان در راستای همکاری با کانون قرآن و عترت علیهم السّلام دفتر فرهنگ اسلامی واحد در رمضان المبارک سال 1393، در طول ماه مبارک قبل از فریضه­ی ظهر و عصر در مسجد حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.
دبیر علمی و مدرّس « اوّلین نشست تخصّصی مدرّسین درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی » در بهمن ماه سال 1393 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و با حضور 36 تن از مدرّسین این درس از سراسر استان ( طیّ ابلاغ شماره­ی 57110/13 مورّخه­ی 25/11/1393 دکتر بهروز دانشیان معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی ).
تدریس تفسیر سوره­ی مبارکه­ ی « حدید » برای همکاران دانشگاهی اعمّ از اساتید و کارمندان و همچنین دانشجویان در راستای همکاری با کانون قرآن و عترت علیهم السّلام دفتر فرهنگ اسلامی واحد در رمضان المبارک سال 1394، در طول ماه مبارک بعد از فریضه­ ی ظهر و عصر در مسجد حضرت فاطمه­ی زهرا سلام اللّه علیها دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.
دبیر علمی و مدرّس « دوّمین کارگاه تخصّصی مدرّسین درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی » با موضوع « بررسی تفصیلی حفظ و مرور قرآن کریم جهت آمادگی هر چه بیشتر اساتید درس آشنایی با قرآن کریم و بکارگیری آن در کلاس­های درس » در شهریور ماه سال 1394 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و با حضور 47 تن از مدرّسین این درس از سراسر استان ( طیّ ابلاغ شماره­ی 37472/1/11/13 مورّخه­ی 11/06/1394 دکتر بهروز دانشیان رئیس دبیرخانه­ی هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی ).
مُجری – کارشناس قرآنی برنامه­ی « الف لام  میم » سیمای مرکز استان آذربایجان­شرقی ( سهند )؛ که طیّ سی ( 30 ) جلسه­ی بیست ( 20  ) دقیقه­ای در بعد از ظهر ماه مبارک رمضان سال 1395 پخش گردید. تهیّه کننده­ی این برنامه­ی قرآنی جناب آقای رزمی، و کارگردان آن نیز جناب آقای جدّی بودند.
کارشناس قرآنی برنامه­ ی « تبیان » که طیّ سی ( 30 ) جلسه­ ی بیست ( 45  ) دقیقه­ای در بعد از ظهر ماه مبارک رمضان سال 1395 از رادیو مرکز استان آذربایجان­شرقی ( سهند ) پخش گردید. تهیّه کننده­ی این برنامه­ی قرآنی جناب آقای بهروزی بودند.
تدریس تفسیر سوره­ی مبارکه­ ی « حُجرات » در قالب دوره­های « طرح رمضان بهار قرآن » برای همکاران دانشگاهی اعمّ از اساتید و کارمندان و همچنین دانشجویان در راستای همکاری با کانون قرآن و عترت علیهم السّلام مدیریّت امور فرهنگی و اجتماعی واحد در رمضان المبارک سال 1395، در طول ماه مبارک به مدّت 32 ساعت بعد از فریضه ­ی ظهر و عصر در مسجد حضرت فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها دانشگاه آزاد اسلامی شبستر طی ابلاغ شماره د / 929 مورّخه­ی 12/04/1395 جناب آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
نویسنده و کارشناس مجریِ بخش «قرآن حلاوتی» برنامه­ ی «افطارلیق» که طیّ سی (30) جلسه­ی حدوداً پنج (5) دقیقه­ای در قبل از اذان مغرب و عشاء ماه مبارک رمضان سال 1396 از سیمای مرکز استان آذربایجان­شرقی (سهند) پخش گردید. تهیّه کننده­ی این برنامه­ی قرآنی جناب آقای بصیری بودند.
تدریس دروس روخوانی، روانخوانی، تجوید، اصول ترتیل خوانی و روش­های حفظ و مرور قرآن کریم در حوزه­ی علمیّه­ی خواهران شهرستان شبستر در سال­های 1393 و 1394.
تدریس دروس روخوانی، روانخوانی، تجوید، اصول ترتیل خوانی و روش­های حفظ و مرور قرآن کریم در حوزه­ی علمیّه­ی خواهران شهرستان تبریز در سال 1396.
دبیر علمی و مدرّس «چهارمین نشست تخصّصی مدرّسین درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی» با موضوع «زبان­شناسی و دانش تجوید» (شناسه­ی 77787) در مورّخه­ی 07/ 8. / 1396 بمیزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی و با حضور 55 تن از مدرّسین این درس از سراسر استان (طیّ ابلاغ شماره­ی 58071/1/11/13 مورّخه­ی 10/08/1396 دکتر رحیم وکیل­زاده رئیس دبیرخانه­ی هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی).
  تهیّه محتوا و کارشناس بخش قرآنی برنامه­ی «مشکات» رادیو برون­مرزی صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی از سال 1396 که کماکان ادامه دارد. این برنامه ی قرآنی با موضوع معارف اسلامی – قرآنی می­باشد. برنامه­ی یادشده تولیدی است.
  تهیّه محتوا و کارشناسِ بخش قرآنی «ویژه برنامه­ی ماه مبارک رمضان رادیو برون­مرزی صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی» در سال 1397. این برنامه با موضوع معارف اسلامی – قرآنی می­باشد. برنامه­ی یادشده تولیدی است.
تدریس درس «اخلاق اسلامی» با موضوع جزئی­تر «خودشناسی برای خودسازی» در مؤسسه­ی فرهنگی قرآن و عترت علیهم السّلام «انتظار» در شهرستان مرند به مدیرعاملیِ جناب آقای خیّاطی در بهار سال 1397 ویژه­ی مربّیان قرآن کریم شهرستان یادشده.

شرکت در همایش­ها، و همچنین کارگاه­ها و دوره­های تخصّصی طیّ شده

دوره ی آموزشی ِ « طرح خاتم الأنبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم » ویژه ی تربیت مسئولین کانون های قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور طیّ سال های 1374 تا 1376 به مدّت سه سال در دانشکده الهیّات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
دوّمین دوره ی بازآموزی مدرّسان درس « آشنایی با قرآن کریم » دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1381 به میزبانی مرکز فعالیّت ها و پژوهش های قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد مقدّس.
  دوره ی آموزشی ِ « شیوه های نوین تفسیر قرآن کریم » که توسّط حجّه الإسلام والمسلمین قرائتی دامة توفیقاته در سال 1386 به همّت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 دریافت گواهی حفظ متن و ترجمه ی 25 جزء اوّل قرآن کریم پس از تأیید مرکز فعالیّت ها و پژوهش های قرآن و عترت علیهم السّلام دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1386 ( طیّ نامه ی شماره ی 5779 مورّخه ی 22/6/86 ).
دریافت گواهی نامه­ی تدریس دروس قرآن کریم، اخلاق، احکام و عقاید در مراکز تحت پوشش نمایندگی ولیّ فقیه در نیروی مقاومت بسیج با اعتبار سه ساله از سوی معاونت آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولیّ فقیه در نیروی مقاومت بسیج ( طیّ نامه ی شماره ی 19917/7/ن/م مورّخه ی 8/2/1380 ).
دوره ی تخصّصی « روش تدریس » به مدّت 30 ساعت که توسّط جناب آقای دکتر احمدی از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد. در این دوره موفّق به کسب نمره ی قبولی شدم.
دوره ی تخصّصی « سنجش و ارزشیابی » به مدّت 30 ساعت که توسّط جناب آقای دکتر احمدی از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بُناب برگزار شد. در این دوره موفّق به کسب نمره ی قبولی شدم.
دوره ی تخصّصی « روش تحقیق » به مدّت 18 ساعت که توسّط جناب آقای دکتر فیروزی از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیّه برگزار شد.  همچنین دوره ی تخصّصی « روش تحقیق » به مدّت 18 ساعت که توسّط جناب آقای دکتر قراملکی از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه تبریز برگزار شد.
دوره ی آموزشی « تکنیک های مشاوره » به مدّت 6 ساعت که از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیّه برگزار شد.
اخذ مجوّز تدریس دروس: « فلسفه اخلاق »، « اخلاق اسلامی»، « آئین زندگی»، «‌ تاریخ تحلیلی صدر اسلام»،‌ « تاریخ امامت» و  « تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران » از معاونت محترم امور دفاتر، اساتید و مبلّغان نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه­ها.
شرکت و دریافت گواهی مربوط به نشست علمی « آشنایی با واژگان کلام جدید » به مدّت 6 ساعت که از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
شرکت و دریافت گواهی مربوط به نشست علمی «  نقد عرفانهای کاذب و نوظهور » به مدّت 6 ساعت که از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب برگزار شد.
شرکت و دریافت گواهی مربوط به نشست علمی « تکنیکهای نوین مشاوره » به مدّت 5 ساعت که از سوی دفتر محترم امور اساتید نهاد مقام معظّم رهبری  برای مدرّسین دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه برگزار شد.
دوره ی آموزشی « روش تحقیق در مسائل فرهنگی » به مدّت 56 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « روابط عمومی 1 » به مدّت 48 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « آئین کارگزاری در اسلام » به مدّت 16 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « ورزش و تندرستی » به مدّت 17 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « ویندوز مقدّماتی » به مدّت 32 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « اصول و مبانی مدیریّت » به مدّت 16 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « آشنایی با مهمّترین بحرانهای دانشجویی » به مدّت 24 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « آشنایی با آمار و نرم افزار spss » به مدّت 24 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « روشهای برقرار ارتباط موفّق » به مدّت 16 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « آشنایی با اینترنت » به مدّت 24 ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
دوره ی آموزشی « آشنایی با نرم افزار OFFICE » به مدّت 32  ساعت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار شد.
اخذ « گواهینامه رایانه » شامل مواد آموزشی: الف) ویندوز و اینترنت ( 4 ساعت )؛ ب) نصب نرم افزار – ویدئوپروژکتور ( 16 ساعت )؛ ج) پاورپوینت ( 8 ساعت )؛ مجموعاً به مدّت 28 ساعت و با کلّ امتیاز کسب شده 70 ( هفتاد ) در مجتمع فنّی تبریز و صدور گواهی با امضای جناب آقای محمّدتقی پور محمّدی مسئول محترم دفتر نمایندگی بعثه مقام معظّم رهبری استان آذربایجان شرقی و همچنین امضای جناب آقای غفور غفوری مدیر عامل محترم مجتمع فنّی تبریز و دریافت گواهینامه مربوطه طیّ نامه­ ی شماره­ی 11539-91 م ف ت مورّخه­ ی 16/09/1391 ).
دوره ی آموزشی « اخلاق خانواده » از دوره های « توانمندسازی اساتید » به صورت حضوری از تاریخ 30/10/91 تا 2/11/91 به مدّت 20 ساعت در دانشگاه معارف اسلامی قُم مقدّس و اخذ گواهینامه ی علمی آموزشی.
کارگاه « آشنایی با آئین­ نامه جدید ارتقاء اعضای هیأتت علمی »؛ به مدّت 8  ساعت معادل نیم واحد درسی از مورّخه­ ی 24/12/91 لغایت 24/112/91 در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر برگزار و با کسب امتیاز 98 از 100 و درجه ی عالی با موفّقیّت به پایان رسید( طیّ نامه­ ی شماره­ی 3669 صادره در مورّخه­ ی 19/04/1392 ).
« دوره ی ملّی تربیت مربّی صوت و لحن عمومی قرآن کریم »؛ به مدّت 24 ساعت و موفّقیّت در اخذ گواهینامه با رتبه ی « خوب » و آموزش در رده ی سنّی « بزرگسال». این دوره توسّط مؤسّسه ی قرآنی « بشارت وحی مشهدالرّضا علیه السّلام » در مورّخه های 20 لغایت 23/9/1392 در قُم مقدّس برگزار شد. از جمله اساتید این دوره، آقایان شاه میوه و شعاعی بودند.
کارگاه « تضمین کیفیّت در آموزش عالی با رویکرد آموزشی »؛ به مدّت 16  ساعت معادل یک واحد درسی از مورّخه ی 12/6/92 لغایت 13/6/93 در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر برگزار و با کسب امتیاز 96  از 100 و درجه ی عالی با موفّقیّت به پایان رسید ( طیّ نامه ی شماره ی 11386 صادره در مورّخه ی 2/11/1392 ).
کارگاه «استعدادیابی و جانشین پروری»؛ به مدّت 8  ساعت معادل نیم واحد درسی در مورّخه ی 25/9/92 در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر برگزار و با کسب امتیاز 100 از 100 و درجه ی عالی با موفّقیّت به پایان رسید.
کارگاه « آشنایی با اصول طرّاحی سؤالات امتحانی »؛ به مدّت 8  ساعت در مورّخه ی 01/06/1393 در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر برگزار و با کسب امتیاز 92 از 100 و درجه ی عالی معادل نیم واحد درسی با موفّقیّت به پایان رسید ( طیّ نامه­ ی شماره­ ی د / 1582 صادره در مورّخه­ی 05 / 06 / 1393 ).
شرکت در همایش « از نهضت مشروطیّت تا قیام 29 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی »؛ به مدّت 8  ساعت در مورّخه ی 14/ 5. / 1393 در دانشگاه تبریز.( اخذ گواهی طیّ نامه ی شماره ی 616 / 254 / 511 / ز م در مورّخه ی 21 / 05 / 1393 ).
شرکت در دوره­ی « آموزش اساتید درس وصیّت­نامه امام رحمة اللّه علیه »؛ که به مدّت 24 ساعت یا 5/1 واحد درسی از مورّخه­ی 02/02/1394 لغایت 04/02/1394 در پژوهشکده امام خمینی رحمة اللّه علیه در تهران برگزار شد ( طبق گواهی شماره­ی 1590/28 مورّخه­ی 04/02/1394 و همچنین 1600/28 مورّخه­ی 08/07/1394 به امضای جناب آقای دکتر جواد مددی رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی رحمة اللّه علیه و انقلاب اسلامی ). طبق گواهی­نامه شماره 5677 – دم مورّخه 02/03/1394 بر اساس شناسه 6087 در اوّلین دوره آموزشی مدرّسان درس وصیّت­نامه حضرت امام رحمة اللّه علیه که با همکاری پژوهشکده امام خمینی رحمة اللّه علیه و انقلاب اسلامی برگزار شد؛ و بر اساس تأیید پژوهشکده مذکور شایسته تدریس درس وصیّت­نامه حضرت امام رحمة اللّه علیه به مدّت یک سال شناخته شده­ام.
حضور در همایش ملّی « سبک زندگی از دیدگاه مقام معظّم رهبری »؛ در مورّخه ی 09/ 2. / 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.( اخذ گواهی حضور در همایش ).
شرکت در کارگاه آموزشی « چالشهای فرهنگی فراروی خانواده در جهان معاصر » به مدّت 8 ساعت ( معادل نیم واحد درسی ) در تاریخ 25/08/1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( شماره مجوّز دفتر توانمندسازی و آموزشهای کاربردی دانشگاه 1802/57/ص/95 مورّخه 18/01/95 با کدشناسه 99947 ).
شرکت و کسب موفّقیّت در دوره تخصّصی مدرّسین درس آشنایی با قرآن کریم استان در سه موضوع «شبهات وارده بر قرآن کریم از سوی برخی اشخاص و گروه­های انحرافی، مهدویّت و مدّعیان دروغین، گروه­های تکفیری» به مدّت 8 ساعت در تاریخ 01/12/1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
شرکت و کسب موفّقیّت در کارگاه و نشست تخصّصی 2 روزه ­ی اساتید معارف اسلامی دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور؛ مورّخه­ ی 23 و 22/ 6 / 1396 ؛ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
شرکت و کسب نمره­­ ی 100 از 100 در کارگاه و نشست تخصّصی اساتید درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان­شرقی؛ مورّخه­ ی 07/ 8 / 1396 ؛ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی با عنوان «زبان­شناسی و دانش تجوید» (شناسه­ ی 77787) و اخذ گواهینامه طیّ نامه­ ی شماره­ی 35/99496 مورّخه­ی 07/08/1396.

 

و من اللّه التّوفیق
والسّلام علیکم و رحمة اللّه