بخش نامه ها و فرم های روادید

فرم شماره 1  

* در صورتی که میهمان دارای تابعیت کشور انگلستان و کانادا باشد، می بایست رزومه کاری خود را به زبان فارسی به همراه مدارک دیگر ارسال نماید.

فرم شماره 2  

* پس از ارسال فرم شماره 1 برای میهمان، واحدها می توانند با استفاده از اطلاعات موجود در فرم مزبور اقدام به تکمیل این فرم نمایند.

فرم شماره 3 

* علت دعوت از میهمان - چه در قالب همایش یا رویداد یا کنفرانس - بصورت کامل ذکر شود.

فرم شماره 4 

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

* در خصوص میهمانان آمریکایی لازم است این فرم تکمیل شود.توجه : 

از متقاضیان محترم تقاضا می شود پس از تکمیل فرم های فوق، آنها را به پست الکترونیکی visa@intl.iau.ir ارسال نمایند.