پذیرش دانشجویان غیرایرانی

مراحل ثبت نام دانشجویان غیرایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی:

 با مراجعه به وب سایت دانشگاه و سیدا واحد بین الملل نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. 
شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه:

**مقاطع کاردانی و کارشناسی: معادل شهریه دانشجویان داخل

**مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا: معادل 2 برابر شهریه دانشجویان داخل