عملکرد و افتخارات


عملکرد :
بایگانی مدیریت امور ورزشی نشان می‌دهد عملکرد این مدیریت در بیشتر سالها از حیث اعزام تیمها به مسابقات و کسب مقام های ورزشی در حد ممتاز می‌باشد. آمارهای موجود که از سال 1374 در اختیار می‌باشد، نشان می‌دهند، مسابقات ورزشی در آن سالها بصورت منطقه‌ای و با حضور واحدهای دانشگاهی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان که بعنوان منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی شناخته می‌شد، برگزار می‌گردید و در سالهای 1386 و 1387 اداره تربیت بدنی واحد تبریز بخاطر برنامه‌ریزی موفق و عملکرد بسیار عالی بعنوان اداره‌ی نمونه انتخاب گردید و در ادامه ....

افتخارات :
کسب مقامهای متعدد در مسابقات کشوری و المپیاد